Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeSciencePaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Informacje o firmie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Dane Teleadresowe:

Opis firmy

1.pngPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie kształci studentów od 2001 roku. Do dziś mury nyskiej Alma Mater opuściło ponad 5100 inżynierów i licencjatów. Uczelnia posiada 9 budynków dydaktycznych, akademik i dwie hale sportowe o łącznej powierzchni ponad 20 tysięcy m2.
Strukturę Uczelni tworzy 12 Instytutów, Studium Nauk Podstawowych, Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego. Strukturę uzupełniają m.in. nowoczesna Biblioteka, Klub Uczelniany AZS PWSZ Nysa, Biuro Współpracy Międzynarodowej, Biuro Karier oraz Oficyna Wydawnicza.

Uczelnia oferuje bezpłatne studia stacjonarne (dzienne) oraz płatne studia niestacjonarne (zaoczne).
Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera w zależności od kierunku studiów.2.png
Władze Uczelni, starając się sprostać wyzwaniom rynku, co rok poszerzają ofertę kierunków o nowości potrzebne na rynkach pracy.

Władze Uczelni:

 • Rektor dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. PWSZ w Nysie
 • Prorektor do spraw ogólnych dr inż. Tomasz Malczyk, prof. PWSZ w Nysie
 • Prorektor do spraw dydaktyki dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie 3.png
 • Kanclerz mgr Zbigniew Szlempo


STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

studia I stopnia

 • kierunek dietetyka,
 • kierunek kosmetologia,
 • kierunek pielęgniarstwo,4.png
 • kierunek ratownictwo medyczne,
 • kierunek zdrowie publiczne,
 • kierunek technologia chemiczna*,
 • kierunek położnictwo*,
 • kierunek opieka geriatryczna*.

* w przygotowaniu