Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeSciencePassage Cosmetics Laboratory Paweł Gwardys

Passage Cosmetics Laboratory Paweł Gwardys

Informacje o firmie
Passage Cosmetics Laboratory Paweł Gwardys

Dane Teleadresowe:

Opis firmy

content_pass.JPG

content_passage_logo_cmyk_duzy.jpg

Passage Cosmetics Laboratory
LABORATORIUM
Justynów, ul. Słoneczna 2


Tel.: +48  42 677 27 30
         +48  42 213 21 88

Fax:  +48 42 677 27 37
          +48 42 213 49 64

 

>>>> raportbezpieczenstwa.pl <<<<
>>>> www.organicbeauty.pl <<<<

 

Oferujemy swoim Klientom

1. Prace badawczo-rozwojowe (receptury, technologie, know-how)

 • usługowe opracowania nowych i optymalizacja posiadanych receptur kosmetyków, preparatów chemii gospodarczej i przemysłowej, farmaceutyków;
 • korekty technologiczne oraz wdrożenia preparatów kosmetycznych, chemii gospodarczej i przemysłowej, farmaceutycznych;
 • własne opracowania nowych i ciekawych preparatów zgodnie z aktualnymi trendami i najnowszymi osiągnięciami surowcowymi i technologicznymi;
 • opracowania norm zakładowych, tymczasowych warunków technicznych, metodyki zleconych badań, koncepcji marketingowych.

2. Konsultacje (doradztwo, pomoc, opracowania)

 • przygotowanie koncepcji produktu i linii produktowej;
 • dobór i ocena surowców, producentów i dostawców;
 • porady w zakresie dostawców opakowań i materiałów pomocniczych;
 • konsultacje przy uruchamianiu nowych linii produkcyjnych, modernizacjach, zakupach aparaturowych i automatyzacji procesów produkcyjnych;
 • przygotowanie dokumentacji rejestracyjnych dla kosmetyków, wyrobów chemii gospodarczej i przemysłowej, farmaceutyków;
 • raporty eksperta, dossier, oceny bezpieczeństwa;
 • świadectwo eksportowe (dokumentacja, pośrednictwo).

?

 3. Badania i analizy ( analizy fizykochemiczne, farmakologiczne, badania mikrobiologiczne, testy konsumenckie, opracowania marketingowe)

 

Ocena organoleptyczna:

 • wygląd
 • zapach
 • smak

Badania fizyko-chemiczne:

 • ciężar właściwy, gęstość, masa
 • wilgotność
 • lepkość, twardość
 • stopień rozdrobnienia
 • pomiar pH
 • kwasowość, zasadowość
 • liczba jodowa, liczba zmydlania

Analiza instrumentalna:

 • metale ciężkie
 • węglowodory lotne
 • obecność wskazanych składników (oznaczanie związków czynnych)

Badania mikrobiologiczne:

 • testy czystości mikrobiologicznej pomieszczeń, aparatury, osób
 • testy skuteczności konserwacji (Challenge Test)

Testy i badania dermatologiczne:

 • testy kontaktowe
 • testy alergiczne
 • badania stopnia ochrony przeciwsłonecznej (SPF)
 • badania aplikacyjne

Badania marketingowe:

 • preferencji
 • różnicujące
 • porównawcze

Inne:

 • badania na zgodność z normą
 • badanie jakości wody
 • ocena toksyczności ostrej i przewlekłej

?

4. Systemy Jakości (ISO i GMP, szkolenia, dokumentacje, audity)

 

 • wdrażanie systemów jakości
 • audyty
 • dokumentacje
 • konsultacje