Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeSciencePol-Nil S.A.

Pol-Nil S.A.

Informacje o firmie
Pol-Nil S.A.

Dane Teleadresowe:

Opis firmy

 

Nasza oferta obejmuje:

- Import substancji dla przemysłu farmaceutycznego
- Import substancji dla przemysłu kosmetycznego i spożywczego
- Eksport substancji farmaceutycznych wytwarzanych przez polskich producentów
- Opracowywanie dokumentacji technologicznych i technologii form farmaceutycznych
- Rejestracja produktów leczniczych na zlecenie w oparciu o własne oraz dostarczone dokumentacje rejestracyjne.
- Usługi analityczne: opracowywanie metod analitycznych dla substancji czynnych i produktów leczniczych, przeprowadzanie walidacji metod analitycznych, prowadzenie badań stabilności, przygotowywanie rejestracyjnej i użytkowej dokumentacji analitycznej.
- Usługi technologiczne: opracowywanie technologii wytwarzania preparatów leczniczych (formy suche) w skali laboratoryjnej, przeprowadzanie transferu technologii wytwarzania ze skali R&D do warunków produkcyjnych,  przeprowadzanie walidacji procesu wytwarzania produktu leczniczego, przygotowanie rejestracyjnej i użytkowej dokumentacji technologicznej
- Usługi o charakterze konsultacyjnym: opracowanie dokumentacji rejestracyjnej zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne oraz aktualnymi wytycznymi UE,  merytoryczna pomoc podczas kompletowania dokumentacji rejestracyjnej, organizowanie i monitorowanie badań biorównoważności,  koordynacja i nadzór nad przygotowanie raportów eksportów dla poszczególnych części dokumentacji rejestracyjnej, prowadzenie procesu rejestracji dla produktu leczniczego, serwis porejestracyjny (zmiany).

Naszym nadrzędnym celem wyrażonym w polityce jakości jest satysfakcja i zaufanie Klientów zdobywane  przez  zapewnienie  wysokiej jakości oferowanych produktów i świadczonych usług.
Narzędziem służącym do jego realizacji jest wdrożony, utrzymywany i ciągle doskonalony system zarządzania jakością oparty na normie PN-EN 9001-2001.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą surowców kosmetycznych i farmaceutycznych.