Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceTÜV Rheinland Polska Sp.z.o.o.

TÜV Rheinland Polska Sp.z.o.o.

Informacje o firmie
TÜV Rheinland Polska Sp.z.o.o.

Dane Teleadresowe:

Opis firmy

TÜV Rheinland Polska
Laboratorium mikrobiologiczne i fizykochemiczne

 

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytcji nr AB 904

 

Laboratorium uzyskało zatwierdzenia:

 • Inspekcji Sanitarnej do wykonywania badań jako urzędowa kontrola jakości wody pitnej.
 • Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie badań żywności pochodzenia zwierzęcego.

Laboratorium Żywnościowe prowadzące badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne zostało wyposażone w najwyższej klasy sprzęt pomiarowy. Wszystkie pomieszczenia laboratorium spełniają wymagania stref czystości kontrolowanej, ograniczając do minimum możliwość zanieczyszczenia badanych próbek na każdym etapie wykonywanych badań. Zespół badawczy tworzą specjaliści posiadający wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie w dziedzinie badań laboratoryjnych.

 

content_Lab1_TUV_rheinland.jpg

  content_lab2_tuv_rheinland.jpg

 

Wyposażenie Laboratorium Badawczego

Badania mikrobiologiczne

 • komory laminarne Hereus HS 15,
 • zestaw cieplarek ? Binder,
 • inkubator chłodzący ? Binder,
 • inkubator CO2 ? Binder,
   
 • komora chłodnicza - Aqualytic,
 • wirówka - Eppendorf,
 • zestaw filtracji mikrobiologicznej ? Sartorius,
 • autoklaw ? Varioklav,
 • Bagmixer ? Interscience.

Badania fizykochemicznie

 • spektrometr ICP: IRIS Intrepid II ICP-XDL,
 • chromatograf cieczowy (HPLC): Spectra System,
 • chromatograf gazowy (GC): Trace GC Ultra z detektorem FID i TCD,
 • analizator rtęci: AMA 254,
 • spektrofotometr UV/VIS: Genesys 6,
 • mineralizatory- piece mikrofalowe.

 

Zakres badań Laboratorium fizykochemicznego

Laboratorium przystosowane jest do wykonywania różnorodnych analiz w zależności od rodzaju dostarczonego materiału:

 • produkty rolno-spożywcze,
 • próbki środowiskowe,
 • opakowania (z tworzyw sztucznych lub innych materiałów),
 • roztwory technologiczne,
 • zabawki.

Przeprowadzamy badania i analizy w zakresie:

 • oznaczania pierwiastków toksycznych ( ICP, UV/VIS),
 • oznaczanie składników podstawowych i mikroelementów ( ICP, UV/VIS),
 • analizy węglowodanów, soli, kwasowości, tłuszczy i białek,
 • klasycznej analizy miareczkowej na zawartości anionów i kationów,
 • pomiarów pH, przewodności, temperatury, wilgotności itp.

 

Zakres badań laboratorium mikrobiologicznego

Badania żywności i pasz:

 • Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych w 30°C.
 • Oznaczanie ogólnej liczby drożdży i pleśni w 25°C.
 • Wykrywanie obecności pałeczek z rodzaju Salmonella.
   
 • Liczba gronkowców chorobotwórczych.
 • Liczba bakterii z grupy coli
 • Liczba bakterii Escherichia coli ?-glukuronidazo-dodatniej w 44°C
 • Liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae.
 • Obecność i liczba enterokoków
 • Liczba bakterii Clostridium perfringens.
 • Liczba bakterii beztlenowych przetrwalnikujących redukujących siarczany.
 • Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus w 30°C.
 • Liczba bakterii kwasu mlekowego.
 • Obecność i liczba bakterii Listeria monocytogenes

Badania wody:

 • Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów rosnących w temperaturze 22°C i 36°C.
 • Liczba i obecność bakterii grupy coli i Escherichia coli ? metoda filtrów membranowych.
 • Liczba i obecność enterokoków kałowych - metoda filtrów membranowych.
 • Liczba i obecność bakterii beztlenowych przetrwalnikujących redukujących siarczany (clostridia) - metoda filtrów membranowych.
 • Liczba i obecność Pseudomonas aeruginosa - metoda filtrów membranowych.

Próby czystościowe:

 • Badanie czystości powierzchni z użyciem płytek kontaktowych.
 • Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza ? metoda sedymentacyjna

Kontrola skuteczności sterylizacji:

 • Badanie jałowości sporali A ? sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu.
 • Badanie jałowości sporali S - sterylizacja suchym gorącym powietrzem