Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceUniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii

Informacje o firmie
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii

Dane Teleadresowe:

Opis firmy
top.jpg
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (UOTT UW) powstał w 1998 roku dla lepszego wykorzystania potencjału Uniwersytetu w gospodarce, w tym m. in. wszechstronnego wspierania przedsięwzięć mających na celu praktyczne wykorzystanie wyników pracy naukowej (Uchwała nr 199 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24.06.1998 r.).

UOTT zapewnia prawidłowość ochrony wynalazków dokonanych w UW, udziela informacji związanych z procesem ochrony wynalazków, zajmuje się identyfikacją projektów badawczo-rozwojowych na UW, ochroną i zarządzaniem własnością intelektualną powstałą na uczelni. komercjalizacją wyników badań. Ośrodek wspiera promocję wyników pracy twórczej, prowadzi warsztaty z ochrony własności intelektualnej, a także wyszukuje partnerów komercyjnych.

UOTT prowadzi bazę ofert technologiczno-usługowych Uniwersytetu Warszawskiego ? oferta.uw.edu.pl. Baza jest narzędziem mającym pomóc w rozpowszechnieniu informacji na temat naukowej oferty oraz innowacji powstających na Uczelni i usprawnieniu współpracy naukowców z biznesem.

Problematyka ochrony własności intelektualnej w UW jest jednym z ważniejszych obszarów tematycznych działalności UOTT; w 2007 roku UOTT przygotował projekt regulaminu ? zasady zarządzania własnością intelektualną w Uczelni, przygotowane zostały skrypty kursów akademickich związanych z tematyką własności intelektualnej. UOTT współtworzył program kształcenia - w trybie studiów podyplomowych, kadry akademickiej nauczania podstaw ochrony własności intelektualnej na każdym stopniu studiów.
MISJĄ UOTT UW jest służyć lepszemu wykorzystaniu potencjału intelektualnego i technicznego Uniwersytetu Warszawskiego dla gospodarki narodowej. Zakres działalności obejmuje:

? wyszukiwanie opracowań naukowych, które mogłyby stać się przedmiotem transferu i komercjalizacji technologii,
? wdrażanie technologii innowacyjnych i patentów UW oraz innych placówek naukowo-badawczych,
? pozyskiwanie podmiotów gospodarczych zainteresowanych badaniami, szkoleniami oraz innymi formami współpracy,
? szkolenia dla pracowników i studentów UW w kwestiach związanych z komercjalizacją opracowań naukowych oraz doradztwo w tym zakresie,
? wszechstronne wspieranie przedsięwzięć mających na celu wdrożenie wyników pracy naukowej.

Realizując cele statutowe UOTT UW nawiązał już ścisłą współpracę z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność w branży aparatury medycznej i sprzętu medycznego, technologii i usług internetowych, opracowania i produkcji aparatury kontrolno-pomiarowej oraz automatyki przemysłowej.

Z myślą o poszukiwaniu środków dla nowych bądź istniejących, dynamicznie rozwijających się przedsięwzięć, Ośrodek zbiera informacje o wszelkich dostępnych źródłach finansowania, w tym o funduszach typu venture capital.
bottom.jpg