Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Informacje o firmie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dane Teleadresowe:

Opis firmy
index_01.jpg
Wydział Chemii jest pierwszym wydziałem chemicznym w kraju, na którym wszyscy studenci I stopnia nauczania realizują indywidualny tok studiów. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom naszych studentów dajemy im możliwość indywidualnej realizacji swoich wizji rozwoju i budowy kariery. Możliwość wyboru specjalności oraz dodatkowo, swobodny wybór wielu przedmiotów będących w kręgu zainteresowań, nadaje każdemu takiemu wyborowi szczególna unikatowość. Nie dzielimy kandydatów na lepszych i gorszych. Każdy ma szansę stworzyć swoją ścieżkę rozwoju w tworzeniu której pomagać będą ?osobiści mentorzy?. Wiemy jak trudno podejmować takie decyzje na początku studiów, dlatego dostajesz rok na sprecyzowanie swoich zainteresowań i wyboru jednej z 10 specjalności takich jak: Analityka chemiczna, Chemia biologiczna, Chemia i przyroda, Chemia kosmetyczna, Chemia materiałowa, Chemia ogólna, Chemia sądowa, Chemia środowiska, Chemia z zastosowaniem informatyki czy Synteza i analiza chemiczna.
index_03.jpg
index_04.jpg