Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceUniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński

Informacje o firmie
Uniwersytet Jagielloński

Dane Teleadresowe:

Opis firmy
index_01.jpg
index_02.jpg
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii należy do grupy najlepszych ośrodków badawczych i dydaktycznych w kraju. W okresowej ocenie przeprowadzonej przez MNiSW uzyskał najwyższą kategorię A+, posiada również status KNOW (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący). WBBiB jest najmłodszym wydziałem Uniwersytetu Jagiellońskiego ? został utworzony w roku 2002 ? jako jednostka naukowa ma jednak o wiele dłuższą historię, gdyż powstał na bazie działającego od lat 70. XX w. Instytutu Biologii Molekularnej.

Badania prowadzone na Wydziale obejmują bardzo szeroki wachlarz zagadnień ? ich cechą wspólną jest skupienie się na procesach biologicznych, biochemicznych i biofizycznych zachodzących na poziomie molekularnym. W chwili obecnej na Wydziale realizowanych jest około siedemdziesięciu niezależnych, dużych i małych projektów naukowych finansowanych w głównej mierze ze źródeł NCN, NCBiR, FNP oraz funduszy europejskich.

Niezmiennie od wielu lat naukowcy z WBBiB współpracują ściśle z wieloma polskimi oraz zagranicznymi ośrodkami badawczymi natomiast w ostatnim okresie intensyfikacji uległa współpraca z firmami biotechnologicznymi.

Budowane konsekwentnie zaplecze aparaturowe WBBiB zostało niedawno znacznie poszerzone za sprawą dotacji z UE oraz nagród projakościowych przyznanych przez MNiSW. Dzięki temu Wydział dysponuje obecnie nowoczesnym sprzętem pomiarowym światowej klasy.

W ramach działalności dydaktycznej na Wydziale prowadzone są studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie oraz podyplomowe. Wysoki poziomi kształcenia jest jednym priorytetów WBBiB. Potwierdzeniem tego nagrody w konkursach na najlepsze programy studiów organizowanych przez MNiSW oraz ?Perspektywy?.
index_04.jpg