Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceUniwersytet Wrocławski Wydział Chemii

Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii

Informacje o firmie
Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii

Dane Teleadresowe:

Opis firmy
index_01.jpg
index_02.jpg
Ponieważ dbamy o naszych studentów i zależy nam, aby stworzyć im przyjazne i równocześnie profesjonalne warunki studiowania:

? ciekawe specjalności i kierunki
? multimedialne sale wykładowe
? nowoczesne laboratoria studenckie i badawcze
? na miejscu doskonale zaopatrzona biblioteka i czytelnia
? ciekawe zajęcia prowadzone przez profesjonalną kadrę dydaktyczną
? możliwość uczestniczenia w programach Sokrates/ Erasmus
? nauka języków obcych na wysokim poziomie
? możliwość uzyskania przez naszych studentów (bezpłatnie) kwalifikacji do nauczania chemii we wszystkich typach szkół
   (gimnazjum i liceum)
? możliwość indywidualnego toku studiów: programy studiów związane z badaniami naukowymi i udziałem w projektach
   badawczych

Wielką zaletą studiowania na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego są ?elitarne? warunki nauki. Dotyczy to przede wszystkim wyższych lat studiów I stopnia i studiów II stopnia. Studenci mają możliwość samodzielnej pracy w doskonale wyposażonych laboratoriach oraz mają bezpośredni kontakt z aparaturą naukową. Nasi absolwenci, oprócz ogólnej wiedzy chemicznej, posiadają doskonałe przygotowanie do pracy w różnego rodzaju laboratoriach chemicznych, są też chętnie zatrudniani w różnego rodzaju instytutach badawczych oraz na wyższych uczelniach.

Studenci, którzy zrealizowali modułowe kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela posiadają dodatkowe kwalifikacje do nauczania chemii we wszystkich typach szkół i mogą ubiegać się o pracę w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.
index_05.jpg