Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceWTS Rzecznicy Patentowi - Witek, Śnieżko i Partnerzy

WTS Rzecznicy Patentowi - Witek, Śnieżko i Partnerzy

Informacje o firmie
WTS Rzecznicy Patentowi - Witek, Śnieżko i Partnerzy

Dane Teleadresowe:

Opis firmy

content_wtsss.JPG

 

KANCELARIA 


 

Działająca od 2002 roku spółka partnerska WTS Rzecznicy Patentowi - Witek, Śnieżko i Partnerzy jest biurem rzeczników patentowych specjalizującym się w ochronie prawnej wynalazków z dziedziny biotechnologii, farmacji, medycyny i chemii.

Posiadamy wyjątkowe doświadczenie w prowadzeniu sporów patentowych w dziedzinie farmacji.

Jesteśmy profesjonalnymi reprezentantami przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, polskimi sądami, OHIM, EPO oraz WIPO. Naszym klientom udzielamy pomocy w sprawach związanych z uzyskiwaniem, utrzymywaniem i zarządzaniem prawami wyłącznymi w dziedzinie własności przemysłowej, w szczególności w zakresie patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Zakres naszej pomocy dotyczy m.in.: badań, przygotowania zgłoszeń, uzyskiwania praw wyłącznych, rejestracji nowych odmian roślin, reprezentowania właścicieli IP przed Urzędem Patentowym RP, EPO, OHIM i WIPO w postępowaniach administracyjnych i spornych. Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących naruszeń praw wyłącznych.

 

 

 

 

PROFIL


Kancelaria specjalizuje się w prawnej ochronie własności przemysłowej z dziedziny biotechnologii, chemii, farmacji i medycyny oraz sprawach dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

 

ZESPÓŁ


content_wtszespol.JPGSpółka partnerska WTS Rzecznicy Patentowi - Witek, Śnieżko i Partnerzy jest kancelarią rzeczników patentowych świadczącą pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej.

Partnerami w spółce jest siedmiu rzeczników patentowych.

Ogólna liczba personelu to blisko 30 osób. 

Spółka posiada swoje biura w Warszawie i we Wrocławiu oraz biuro kontaktowe w Monachium.