Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaKalkulator BMI
  • wzrost
  • waga
Niedowaga < 18.50
Waga w normie 18.50 - 24.99
Nadwaga 25.00 - 29.99
Otyłość stopnia I 30.00 - 34.99
Otyłość stopnia II 35.00 - 39.99
Otyłość stopnia III > 40.00
Zaprezentowane na stronie wyniki kalkulatorów, w tym kalkulatora BMI, pełnią rolę jedynie informacyjną. Przy czym mają posłużyć wyłącznie do ogólnego zorientowania się Użytkowanika w zakresie obliczania wartości, do których się odnoszą. Money.pl Sp. zo.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść poszczególnych wyników oraz jakiekolwiek skutki korzystania z wyników kalkulatora BMI.

Kalkulator BMI

Kalkulator BMI określany inaczej wskaźnikiem Queteleta II, jest bardzo prosty w użyciu. Należy jednak pamiętać o tym, że jako kalkulator wagi jest dosyć niedokładnym wskaźnikiem nadwagi czy też ryzyka chorób z nią powiązanych. Przy czym w praktyce klinicznej nie zaleca się stosowania wskaźnika BMI do oznaczenia prawidłowej masy ciała dla dzieci do ok. 14 roku życia. Do tego typu zabiegów służą tabele centylowe oraz odpowiednia interpretacja danych dotyczących masy oraz wzrostu.

Waga idealna nie jest dokładnie wskazywana przez kalkulator BMI. Pod uwagę bierze się różnice w tzw. kanałach centylowych wzrostu i masy ciała dla danego dziecka. Przykładowo kulturyści mogą mieć wskaźnik BMI sygnalizujący skrają otyłość. Jednocześnie posiadając bardzo mało tkanki tłuszczowej. Przy czym związek między wielkością wskaźnika a ryzykiem chorób różni się pomiędzy populacjami o różnych proporcjach ciała. Dlatego też u Azjatów ryzyko cukrzycy jest znacznie wyższe przy niższych wartościach wskaźnika masy ciała. Oblicz BMI a będziesz wiedział jaka jest Twoja prawidłowa waga.

Należy pamiętać o tym, że BMI ma charakter czysto orientacyjny. U sportowców, którzy mają znacznie rozbudowaną tkankę mięśniową, kalkulator BMI pokazuje nadwagę. Dzieje się tak ponieważ mięśnie są dużo cięższe niż tkanka tłuszczowa. W takim przypadku podwyższony wskaźnik nie oznacza nadmiernej masy ciała.

Na podstawie tego wskaźnika, wyznaczyć możemy zakres prawidłowych wartości masy ciała, obliczana zostaje waga idealna. Wskaźnik ten obliczany jest jako iloraz masy ciała (wyrażanej w kilogramach) do wysokości ciała (podawanej w metrach) podniesionej do kwadratu. Pamiętać należy, o tym, że u osób, u których BMI przekracza 30kg/m2 występuje nadmiar tkanki tłuszczowej. Przy czym przy bardzo wysokich oraz bardzo niskich wskazaniach BMI może wystąpić pogorszenie zdrowia.