Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaProdukty niezgodnefolia budowlana
Wyszukiwarka wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
  • od
  • do
Wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami

folia budowlana

Data dokonania wpisu: 24-04-2014
Data ostatniej modyfikacji wpisu: 24-04-2014
Numer identyfikacyjny wpisu: 20/2014
Numer decyzji organu wyspecjalizowanego: 8/14
Nazwa organu wyspecjalizowanego, który wydał decyzję: WINB w Gdańsku
Data wydania decyzji: 10-03-2014
Model: EKOFOL, Typ A
Kod wyrobu: Nie dotyczy
Opis: Folia budowlana o wymiarach 4x25m i grubości 0,30mm, partia 20 rolek po 100 m2
Informacja o grupie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony: Dorośli
Kraj wytworzenia wyrobu: Polska
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiam: Wyrób nie spełnia wymogów § 5 ust. 1 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.), z uwagi na brak kopii deklaracji użytkowych, odniesienia do aktualnej zharmonizowanej specyfikacji technicznej oraz z uwagi na niezgodność rzeczywistej grubości folii z deklarowaną.
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do wyrobu: Na podstawie art. 11 pkt. 1 oraz 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), nakazano wycofanie z obrotu partii wyrobu budowlanego.
Inne informacje, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu: Nie dotyczy
Dystrybutor: Nie dotyczy
Inne niezgodności: Nie dotyczy
Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez wyrób: Inne
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca w UE: ERG BIERUŃ-FOLIE Sp. z o.o., ul. Chemików 163, 43-150 Bieruń
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca spoza UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Importer wyrobu: Leroy Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
Wprowadzący do obrotu - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Producent - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Producent - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Producent - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Producent - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Producent - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Producent - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy