Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaProdukty niezgodneGips monterski FIX extra biały 5 kg
Wyszukiwarka wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
  • od
  • do
Wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami

Gips monterski FIX extra biały 5 kg

Data dokonania wpisu: 21-02-2013
Data ostatniej modyfikacji wpisu: 21-02-2013
Numer identyfikacyjny wpisu: 16/2013
Numer decyzji organu wyspecjalizowanego: WB.7782.58.2012.LDrz
Nazwa organu wyspecjalizowanego, który wydał decyzję: WINB w Gorzowie Wlkp.
Data wydania decyzji: 26-10-2012
Model: Nie dotyczy
Kod wyrobu: Nie dotyczy
Opis: Gips monterski FIX extra biały 5 kg w ilości 3 szt.
Informacja o grupie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony: Wszyscy
Kraj wytworzenia wyrobu: Polska
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiam: Wyrób nie spełnia wymogów § 12 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011) z uwagi na umieszczeniu na wyrobie ostatnich dwóch cyfr roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie, które nie odpowiadały faktycznej dacie umieszczenia tego oznakowania
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do wyrobu: Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zakazano producentowi obrotu partią wyrobu budowlanego.
Inne informacje, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu: Nie dotyczy
Dystrybutor: PW DOMEX Arkadiusz Szcześniak, ul. Bolesława Krzywoustego 14, 66-600 Krosno Odrzańskie
Inne niezgodności: Nie dotyczy
Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez wyrób: Inne
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca w UE: Kopalnia Gipsu i Anhydrytu "Nowy Ląd" Sp. z o.o. w Niwicach, 59-600 Lwówek Śląski
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca spoza UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Producent - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Producent - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Producent - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Producent - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Producent - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Producent - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Gips monterski FIX extra biały 5 kg

Gips monterski FIX extra biały 5 kg