Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaProdukty niezgodneŁącznik do termoizolacji fasadowych
Wyszukiwarka wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
  • od
  • do
Wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami

Łącznik do termoizolacji fasadowych

Data dokonania wpisu: 08-02-2013
Data ostatniej modyfikacji wpisu: 08-02-2013
Numer identyfikacyjny wpisu: 13/2013
Numer decyzji organu wyspecjalizowanego: WB.7782.74.2012.Agła
Nazwa organu wyspecjalizowanego, który wydał decyzję: WINB w Gorzowie Wlkp.
Data wydania decyzji: 14-01-2013
Model: MKaM-ŁI3A 10/150
Kod wyrobu: Nie dotyczy
Opis: Łącznik do termoizolacji fasadowych ozn. MKaM-ŁI3A 10/150 w ilości 504 szt.
Informacja o grupie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony: Wszyscy
Kraj wytworzenia wyrobu: Polska
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiam: Wyrób nie spełnia wymogów § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011) oraz pkt. 3.3. Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-08/0204 z uwagi na brak ostatnich dwóch cyfr roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie, zakładu produkującego wyrób budowlany, numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej i numeru ETAG.
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do wyrobu: Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zakazano producentowi obrotu partią wyrobu budowlanego.
Inne informacje, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu: Nie dotyczy
Dystrybutor: Roman Kulas FPHU "TRANSROM", ul. 9 Maja 13B/16, 66-010 Nowogród Bobrzański
Inne niezgodności: Nie dotyczy
Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez wyrób: Inne
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca w UE: MKaM Sp. z o.o., ul. Browarna 1, 66-008 Zielona Góra
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca spoza UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Producent - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Producent - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Producent - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Producent - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Producent - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Producent - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Łącznik do termoizolacji fasadowych