Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaProdukty niezgodneładowarka do telefonu
Wyszukiwarka wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
  • od
  • do
Wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami

ładowarka do telefonu

Data dokonania wpisu: 08-02-2013
Data ostatniej modyfikacji wpisu: 08-02-2013
Numer identyfikacyjny wpisu: 12/2013
Numer decyzji organu wyspecjalizowanego: DNR-2/272/2012
Nazwa organu wyspecjalizowanego, który wydał decyzję: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji: 21-11-2012
Model: ref: 9660
Kod wyrobu: 8787247896604
Opis: Ładowarka do telefonu komórkowego wyposażona jest w zintegrowaną z obudową wtyczkę do gniazda sieciowego oraz w przewód z dwoma, różnej średnicy, wtykami do podłączenia do gniazda ładowania w telefonie komórkowym. W obudowie ładowarki, wykonanej z czarnego tworzywa sztucznego, zamontowana została dioda, która po zasileniu z gniazda sieciowego emituje czerwone światło, sygnalizujące stan ładowania.
Informacja o grupie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony: Dorośli
Kraj wytworzenia wyrobu: Chiny
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiam: Wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia MG z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089), z uwagi nieumieszczenie bezpośrednio na ładowarce oznaczenia modelu lub typu urządzenia oraz nazwy producenta lub znaku towarowego, a także nie załączenie do ładowarki instrukcji użytkowania w języku polskim.
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do wyrobu: Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.) Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu oraz powiadomienie konsumentów o niezgodnościach i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu: Nie dotyczy
Dystrybutor: ,,Guo Mao Cheng" Sp. z o.o., Al. Krakowska 210A, Łazy, 05-552 Wólka Kosowska
Inne niezgodności: Nie dotyczy
Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez wyrób: Inne
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca spoza UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Producent - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Producent - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Producent - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Producent - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Producent - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Producent - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
ładowarka do telefonu

ładowarka do telefonu