Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaProdukty niezgodnelampka nocna
Wyszukiwarka wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
  • od
  • do
Wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami

lampka nocna

Data dokonania wpisu: 22-02-2013
Data ostatniej modyfikacji wpisu: 22-02-2013
Numer identyfikacyjny wpisu: 19/2013
Numer decyzji organu wyspecjalizowanego: DNR-2/279/2012
Nazwa organu wyspecjalizowanego, który wydał decyzję: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji: 28-11-2012
Model: AOMING LIGHT AM-205 ref: 0034
Kod wyrobu: 8787247800342
Opis: lampka nocna do montowania w gniazdo sieciowe ,,AOMING LIGHT AM-205", REF: 0034 (w kształcie kwiata)
Informacja o grupie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony: Dorośli
Kraj wytworzenia wyrobu: Chiny
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiam: Wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1 i § 11 rozporządzenia MG z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089), z uwagi na ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Konstrukcja lampki umożliwia wymianę lampy, gdy lampka nocna podłączona jest do sieci zasilającej, ponadto brak informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas ich użytkowania (m.in. oznaczenia danych znamionowych dotyczących zasilania, symbolu II klasy ochronności) oraz brak znaku CE.
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do wyrobu: Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.) Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu, powiadomienie konsumentów o niezgodnościach oraz odkupienie wyrobów na żądanie osób, które faktycznie nimi władają i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu: Nie dotyczy
Dystrybutor: ,,Guo Mao Cheng" Sp. z o.o., Al. Krakowska 210A, Łazy, 05-552 Wólka Kosowska
Inne niezgodności: Nie dotyczy
Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez wyrób: Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca spoza UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Producent - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Producent - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Producent - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Producent - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Producent - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Producent - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
lampka nocna

lampka nocna