Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaProdukty niezgodnenawigacja GPS Peiying
Wyszukiwarka wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
  • od
  • do
Wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami

nawigacja GPS Peiying

Data dokonania wpisu: 22-11-2013
Data ostatniej modyfikacji wpisu: 22-11-2013
Numer identyfikacyjny wpisu: 59/2013
Numer decyzji organu wyspecjalizowanego: OLD-WKR-80-22/13(9)
Nazwa organu wyspecjalizowanego, który wydał decyzję: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji: 27-08-2013
Model: PY-GPS4301
Kod wyrobu: 59036739807
Opis: 59036739807
Informacja o grupie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony: Dorośli
Kraj wytworzenia wyrobu: Chiny
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiam: Nie dotyczy
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do wyrobu: Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), art. 199 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r., Nr 171, poz. 1800 ze zm.), art. 20 ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) oraz art. 104 i 268a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz 1071 ze zm.), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Inne informacje, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu: Nie dotyczy
Dystrybutor: Nie dotyczy
Inne niezgodności: Wyrób nie spełnia wymagań ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) z uwagi na brak deklaracji zgodności z dyrektywą EMC oraz brak tabliczki znamionowej umożliwiającej jednoznaczne zidentyfikowanie wyrobu.
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca spoza UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Lechpol Zbigniew Leszek, ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne
Wprowadzący do obrotu - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Producent - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Producent - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Producent - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Producent - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Producent - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Producent - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy