Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaProdukty niezgodnepluszowa zabawka Kubuś Puchatek Pooh
Wyszukiwarka wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
  • od
  • do
Wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami

pluszowa zabawka Kubuś Puchatek Pooh

Data dokonania wpisu: 22-02-2013
Data ostatniej modyfikacji wpisu: 22-02-2013
Numer identyfikacyjny wpisu: 21/2013
Numer decyzji organu wyspecjalizowanego: DNR-2/2/2013
Nazwa organu wyspecjalizowanego, który wydał decyzję: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji: 08-01-2013
Model: Nie dotyczy
Kod wyrobu: Nie dotyczy
Opis: Miękka, wypchana zabawka przedstawiająca misia o wysokości ok. 240 mm, pokryta kolorowym materiałem włókienniczym. Miś ubrany jest w czerwoną bluzeczkę z napisem ,,Pooh". Miś ma wyhaftowane oczka. Nosek (największy wymiar ok. 20 mm) wykonano z twardego tworzywa sztucznego. Do zabawki przymocowana została linka w postaci pętelki, na końcu której umieszczono przyssawkę o średnicy ok. 25 mm. W zabawkę wszyto metkę z napisem ,,Made in China". Brak opakowania.
Informacja o grupie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony: Dzieci powyżej lat 3
Kraj wytworzenia wyrobu: Chiny
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiam: Wyrób nie spełnia zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w § 11 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek oraz w pkt 1.4.2. i pkt 1.4.3. załącznika nr 1 ,,Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa" do tego rozporządzenia (Dz. U. Nr 83, poz. 454 ze zm.), z uwagi na brak oznakowania CE oraz pojawienie się w wyniku badania małych elementów (nosek misia i przyssawka z linką w postaci pętelki), które w przypadku połknięcia lub przedostania się do dróg oddechowych stwarzają ryzyko uduszenia albo udławienia się dziecka; ponadto przyssawka z linką stwarza zagrożenie zaklinowania w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych i uduszenia się dziecka.
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do wyrobu: Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu i powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi wymaganiami w formie ogłoszenia w trzech dziennikach o zasięgu ogólnopolskim. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu: Nie dotyczy
Dystrybutor: AKRAN Sp. z o.o., ul. Solec 81B, lok. A-8, 00-382 Warszawa
Inne niezgodności: Nie dotyczy
Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez wyrób: Udławienie, Uduszenie
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca spoza UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Producent - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Producent - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Producent - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Producent - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Producent - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Producent - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
pluszowa zabawka Kubuś Puchatek Pooh