Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaProdukty niezgodneProstownica do włosów
Wyszukiwarka wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
  • od
  • do
Wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami

Prostownica do włosów

Kod wyrobu: 2011120103036
Model: REF: 001
Data wydania decyzji: 22-01-2013
Nazwa organu wyspecjalizowanego, który wydał decyzję: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Numer identyfikacyjny wpisu: 31/2013
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do wyrobu: Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie z obrotu wyrobu. Decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności.
Numer decyzji organu wyspecjalizowanego: DNR-2/12/2013
Inne informacje, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu: Nie dotyczy
Dystrybutor: BHC Sp. z o.o., Al. Krakowska 193B, Łazy, 05-552 Wólka Kosowska
Inne niezgodności: Nie dotyczy
Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez wyrób: Porażenie prądem
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiam: Wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia MG z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089), z uwagi na brak dołączonej instrukcji obsługi w języku polskim zawierającej informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie ww. wyrobów (informacji o zagrożeniach, sposobie użytkowania, słownych ostrzeżeń o nie używaniu sprzętu w pobliżu wody).
Opis: Prostownica (żelazko) do włosów II klasy ochronności, wykonana z tworzywa sztucznego
Informacja o grupie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony: Dorośli
Kraj wytworzenia wyrobu: Chiny
Data dokonania wpisu: 20-03-2013
Data ostatniej modyfikacji wpisu: 20-03-2013
Wprowadzący do obrotu - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca spoza UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Producent - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Producent - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Producent - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Producent - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Producent - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Producent - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Prostownica do włosów

Prostownica do włosów