Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaProdukty niezgodneszybkowar
Wyszukiwarka wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
  • od
  • do
Wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami

szybkowar

Data dokonania wpisu: 16-12-2013
Data ostatniej modyfikacji wpisu: 16-12-2013
Numer identyfikacyjny wpisu: 64/2013
Numer decyzji organu wyspecjalizowanego: DNR-2/220/2013
Nazwa organu wyspecjalizowanego, który wydał decyzję: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji: 08-11-2013
Model: Select, 6L
Kod wyrobu: 5908312856450
Opis: Szybkowar wykonany ze stali nierdzewnej. Korpus oraz pokrywa szybkowaru wyposażone są w bezpieczne, masywne i trwałe uchwyty do przenoszenia, wykonane z tworzywa sztucznego. Korpus posiada dwa uchwyty, pokrywa jeden uchwyt. Uchwyty korpusu umiejscowione w górnej części wyrobu. Szybkowar wyposażony jest w: zawór bezpieczeństwa, zawór roboczy, zamek pokrywy oraz uszczelkę.
Informacja o grupie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony: Dorośli
Kraj wytworzenia wyrobu: Turcja
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiam: Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 46 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 5, § 46 ust. 2 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200), z uwagi na brak na szybkowarze informacji zawierających zasadnicze najwyższe i najniższe dopuszczalne parametry oraz informacji o pojemności V urządzenia (w litrach), ciśnieniu nastawionym urządzenia zabezpieczającego (w barach), a także o stopniu napełnienia (w kilogramach na litr).
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do wyrobu: Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu oraz powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu: Nie dotyczy
Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez wyrób: Poparzenie, Spowodowanie wybuchu
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca spoza UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Importer wyrobu: PLAYSPACE.PL Sp. z o. o., ul. Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa
Wprowadzący do obrotu - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Producent - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Producent - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Producent - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Producent - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Producent - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Producent - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
szybkowar