Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaProdukty niezgodnezabawka - gitara
Wyszukiwarka wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
  • od
  • do
Wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami

zabawka - gitara

Numer decyzji organu wyspecjalizowanego: NO-32802
Kraj wytworzenia wyrobu: Chiny
Data wydania decyzji: 03-02-2014
Numer identyfikacyjny wpisu: 17/2014
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiam: Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 8 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454), z uwagi na umieszczenie na zabawce ostrzeżenia w formie symbolu graficznego , o którym mowa w pkt 2.1 załącznika nr 3 ,,Wymagania dotyczące instrukcji i ostrzeżeń" ww. rozporządzenia. Ostrzeżenie to jest sprzeczne z przewidywanym użytkowaniem zabawki, ponieważ ww. zabawka ze względu na swoją funkcję, cechy i charakterystykę jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.
Data dokonania wpisu: 24-02-2014
Model: NO-32802
Opis: Gitary elektryczna o długości ok. 300 mm z twardego niebieskiego i żółtego tworzywa sztucznego. Na gryfie 8 przycisków i przełącznik. Na korpusie imitacja głośnika i różowy element dekoracyjny z postacią ,,Kaczora Donalda" oraz nutki, kwiatek i gwiazdka. Z tyłu przedział na dwie baterie AA z klapką. W odległości ok. 190 mm przymocowano różowe taśmy szerokości ok. 9 mm i stałym, niezmiennym obwodzie, przeznaczony do noszenia wokół szyi. Pas ten tworzy sztywną pętlę bez funkcji rozłączenia.
Nazwa organu wyspecjalizowanego, który wydał decyzję: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Kod wyrobu: 2013012100055
Data ostatniej modyfikacji wpisu: 24-02-2014
Informacja o grupie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony: Dzieci do lat 3
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do wyrobu: Na podstawie podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i pkt 4, ust. 4, ust. 7 oraz ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu, powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach oraz odkupienie wyrobów na żądanie osób, które faktycznie nimi władają. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu: Nie dotyczy
Dystrybutor: Nie dotyczy
Inne niezgodności: Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 5 ust. 4 i 5 ww. rozporządzenia, z uwagi na brak na zabawkach adresu kontaktowego producenta oraz brak dołączenia do zabawek instrukcji użytkowania dla zabawek bateryjnych.
Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez wyrób: Uduszenie, Inne
Wprowadzący do obrotu - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca spoza UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Importer wyrobu: B.H.C Sp. z o.o., Al. Krakowska 193B, Łazy, 05-552 Wólka Kosowska
Producent - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Producent - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Producent - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Producent - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Producent - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Producent - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
zabawka - gitara