Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaProdukty niezgodnezabawka - gitara
Wyszukiwarka wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
  • od
  • do
Wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami

zabawka - gitara

Data dokonania wpisu: 24-02-2014
Data ostatniej modyfikacji wpisu: 24-02-2014
Numer identyfikacyjny wpisu: 15/2014
Numer decyzji organu wyspecjalizowanego: DNR-2/20/2014
Nazwa organu wyspecjalizowanego, który wydał decyzję: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji: 03-02-2014
Model: REF: 32809
Kod wyrobu: 2012052570521
Opis: Gitara elektryczna długości ok. 300 mm z twardego tworzywa sztucznego w kolorze żółtym i różowym. Na gryfie 8 przycisków oraz przełącznik. Na korpusie stylizowanym na kształt kucyka niebieski element dekoracyjny w kształcie serca, z postacią kucyka oraz kolorowe literki. Z tyłu przedział na dwie baterie AA zamykany klapką. W dwóch punktach gitary - w odległości ok. 190 mm - przymocowano pas z taśmy koloru różowego o szerokości ok. 9 mm. Pas ten tworzy sztywną pętlę i bez funkcji rozłączenia.
Informacja o grupie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony: Dzieci powyżej lat 3
Kraj wytworzenia wyrobu: Chiny
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiam: Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 8 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454), z uwagi na umieszczenie na zabawce ostrzeżenia w formie symbolu graficznego, o którym mowa w pkt 2.1 załącznika nr 3 ,,Wymagania dotyczące instrukcji i ostrzeżeń". Ostrzeżenie to jest sprzeczne z przewidywanym użytkowaniem zabawki, ze względu na funkcję, cechy i charakterystykę zabawki, które wskazują na przeznaczenie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do wyrobu: Na podstawie podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i pkt 4, ust. 4, ust. 7 oraz ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu, powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach oraz odkupienie wyrobów na żądanie osób, które faktycznie nimi władają. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu: Nie dotyczy
Dystrybutor: Nie dotyczy
Inne niezgodności: Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 5 ust. 4 i 5 ww. rozporządzenia, z uwagi na brak na zabawkach adresu kontaktowego producenta oraz brak dołączenia do zabawek instrukcji użytkowania dla zabawek bateryjnych.
Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez wyrób: Uduszenie, Inne
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca spoza UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Importer wyrobu: B.H.C Sp. z o.o., Al. Krakowska 193B, Łazy, 05-552 Wólka Kosowska
Wprowadzący do obrotu - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Producent - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Producent - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Producent - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Producent - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Producent - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Producent - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy