Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaProdukty niezgodnezabawka - grzechotka dla niemowląt
Wyszukiwarka wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
  • od
  • do
Wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami

zabawka - grzechotka dla niemowląt

Data dokonania wpisu: 24-04-2014
Data ostatniej modyfikacji wpisu: 24-04-2014
Numer identyfikacyjny wpisu: 22/2014
Numer decyzji organu wyspecjalizowanego: DNR-2/265/2013
Nazwa organu wyspecjalizowanego, który wydał decyzję: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji: 30-12-2013
Model: ART. NO. WD3307
Kod wyrobu: 5907791558916
Opis: Grzechotka wyglądem przypominająca kołatkę, wykonana z kolorowego, twardego tworzywa sztucznego. Uchwyt grzechotki przechodzi w okrągłą, płaską powierzchnię, do której w sposób elastyczny przymocowane zostały 2 płaskie powierzchnie w kształcie kwiatka. Opakowanie zabawki stanowią dwa arkusze grubej folii zgrzane ze sobą.
Informacja o grupie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony: Dzieci do lat 3
Kraj wytworzenia wyrobu: Chiny
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiam: Wyrób nie spełnia wymagań określonych w pkt 1.14. i pkt 1.4.2. załącznika nr 1 ,,Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa" do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454, ze zm.) z uwagi na: przekroczony poziom ciśnienia akustycznego emisji, co stwarza ryzyko uszkodzenia słuchu dziecka, jak również na niewłaściwy kształt geometryczny zabawki, co może powodować ryzyko uduszenia dziecka poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania spowodowanego zaklinowaniem się zabawki w ustach lub gardle.
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do wyrobu: Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu oraz powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu: Nie dotyczy
Dystrybutor: Nie dotyczy
Inne niezgodności: Nie dotyczy
Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez wyrób: Uduszenie, Uszkodzenie słuchu
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca spoza UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Importer wyrobu: BRIMAREX Sp. z o.o., 60-319 Poznań, ul. Ptasia 28A
Wprowadzący do obrotu - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Producent - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Producent - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Producent - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Producent - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Producent - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Producent - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
zabawka - grzechotka dla niemowląt

zabawka - grzechotka dla niemowląt