Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaProdukty niezgodnezabawka - grzechotka ,,Rattle"
Wyszukiwarka wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
  • od
  • do
Wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami

zabawka - grzechotka ,,Rattle"

Data dokonania wpisu: 22-11-2013
Data ostatniej modyfikacji wpisu: 22-11-2013
Numer identyfikacyjny wpisu: 61/2013
Numer decyzji organu wyspecjalizowanego: DNR-2/208/2013
Nazwa organu wyspecjalizowanego, który wydał decyzję: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji: 28-10-2013
Model: REF: 3409
Kod wyrobu: EAN 8787247834095
Opis: Zestaw 3 grzechotek wykonanych z kolorowego, tworzywa sztucznego o kształcie zająca z uchwytem w kształcie koła, kształcie żółwia z uchwytem w kształcie koła i w kształcie hantla. Masa grzechotek wynosi od 15 do 24 g
Informacja o grupie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony: Dzieci do lat 3
Kraj wytworzenia wyrobu: Chiny
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiam: Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 8 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek oraz w pkt 1.4.2. i pkt 1.4.3. załącznika nr 1 ,, Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa" do ww. rozporządzenia (Dz. U. Nr 83, poz. 454 ze zm.), z uwagi na pojawienie się, w wyniku badania, małych elementów, które w przypadku połknięcia stanowią zagrożenie udławienia lub uduszenia się dziecka.
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do wyrobu: Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu: Nie dotyczy
Dystrybutor: XINCHENG Sp. z o. o., ul. Nadrzeczna 3, lok. D-3, Jabłonowo, 05-552 Wólka Kosowska
Inne niezgodności: Nie dotyczy
Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez wyrób: Udławienie, Uduszenie
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca spoza UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Importer wyrobu: WANHAO, s.r.o., Bartoškova 5, 831 04 Bratislava
Wprowadzący do obrotu - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Producent - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Producent - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Producent - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Producent - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Producent - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Producent - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
zabawka - grzechotka ,,Rattle"