Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaProdukty niezgodnezabawka - ,,grzechotki"
Wyszukiwarka wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
  • od
  • do
Wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami

zabawka - ,,grzechotki"

Data dokonania wpisu: 17-10-2013
Data ostatniej modyfikacji wpisu: 17-10-2013
Numer identyfikacyjny wpisu: 56/2013
Numer decyzji organu wyspecjalizowanego: DNR-2/165/2013
Nazwa organu wyspecjalizowanego, który wydał decyzję: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji: 26-08-2013
Model: NGZ8444079
Kod wyrobu: EAN 5900232890701
Opis: Zestaw składający się z trzech identycznych grzechotek o kształtach przypominających marakasy, wykonanych ze sztywnego plastiku w kolorach pomarańczowym i zielonym. W górnej części grzechotek znajdują się stylizowane otwory położone tak, że imitują rysy twarzy. Wewnątrz każdej grzechotki znajduje się plastikowa kula zawierająca metalowe kulki.
Informacja o grupie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony: Dzieci do lat 3
Kraj wytworzenia wyrobu: Chiny
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiam: Wyrób nie spełnia wymagań określonych w pkt 1.4.2 i pkt 1.4.3. załącznika nr 1 ,,Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa" do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454 ze zm.), z uwagi na pojawienie się, w wyniku badania, małych elementów, które w przypadku ich połknięcia stanowią zagrożenie udławienia lub uduszenia się dziecka oraz na niewłaściwy kształt i rozmiar uchwytów grzechotek, co może powodować ryzyko uduszenia dziecka.
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do wyrobu: Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał a) wycofanie z obrotu zabawki i powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu: Nie dotyczy
Dystrybutor: Nie dotyczy
Inne niezgodności: Nie dotyczy
Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez wyrób: Udławienie, Uduszenie
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca spoza UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Importer wyrobu: ,,MALTI" Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 4/3, 40-005 Katowice
Wprowadzący do obrotu - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Producent - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Producent - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Producent - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Producent - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Producent - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Producent - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
zabawka - ,,grzechotki"