Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaProdukty niezgodnezabawka - lalka z akcesoriami
Wyszukiwarka wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
  • od
  • do
Wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami

zabawka - lalka z akcesoriami

Data dokonania wpisu: 18-10-2013
Data ostatniej modyfikacji wpisu: 18-10-2013
Numer identyfikacyjny wpisu: 57/2013
Numer decyzji organu wyspecjalizowanego: DNR-2/141/2013
Nazwa organu wyspecjalizowanego, który wydał decyzję: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji: 12-07-2013
Model: art. No. MPJ99992
Kod wyrobu: EAN 5900368999921
Opis: Lalka z tworzywa sztucznego, do akcesoriów lalki należą: trzy sukienki, różdżka, torebka
Informacja o grupie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony: Dzieci powyżej lat 3
Kraj wytworzenia wyrobu: Chiny
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiam: Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 17 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045 ze zm.), z uwagi na obecność ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości (24,3 ? 2,0) % (limit wynosi 0,1 % w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów w zabawkach).
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do wyrobu: Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie z obrotu zabawki i jej zniszczenie. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu: Nie dotyczy
Dystrybutor: Nie dotyczy
Inne niezgodności: Nie dotyczy
Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez wyrób: Inne
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca spoza UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Importer wyrobu: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,MERK - POL" Sp. z o.o, ul. Bychowska nr 2A, 04 - 523 Warszawa
Wprowadzący do obrotu - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Producent - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Producent - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Producent - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Producent - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Producent - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Producent - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
zabawka - lalka z akcesoriami