Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaProdukty niezgodnezabawka - motocykl
Wyszukiwarka wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
  • od
  • do
Wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami

zabawka - motocykl

Data dokonania wpisu: 09-08-2013
Data ostatniej modyfikacji wpisu: 09-08-2013
Numer identyfikacyjny wpisu: 52/2013
Numer decyzji organu wyspecjalizowanego: DNR-2/92/2013
Nazwa organu wyspecjalizowanego, który wydał decyzję: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji: 15-05-2013
Model: No. 322
Kod wyrobu: 7460745245822
Opis: Model czterokołowego motoru wykonany z twardego tworzywa sztucznego. Nadwozie pojazdu oklejone zostało kolorowymi naklejkami.
Informacja o grupie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony: Dzieci powyżej lat 3
Kraj wytworzenia wyrobu: Chiny
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiam: Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 5 ust. 4 oraz § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454 ze zm.), z uwagi na brak umieszczenia na zabawce, opakowaniu jednostkowym lub dokumencie dołączonym do zabawki nazwiska, zarejestrowanej nazwy towarowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu kontaktowego producenta oraz importera oraz z uwagi na brak dołączenia do zabawki informacji w języku polskim o szczególnych zagrożeniach związanych z ograniczeniem wiekowym.
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do wyrobu: Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu.
Inne informacje, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu: Nie dotyczy
Dystrybutor: Nie dotyczy
Inne niezgodności: Nie dotyczy
Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez wyrób: Inne
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca spoza UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Importer wyrobu: Piotr Brudziński,Przedsiębiorstwo ,,KARO'', ul. Wysockiego 16/20, 03-388 Warszawa
Wprowadzący do obrotu - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Producent - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Producent - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Producent - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Producent - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Producent - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Producent - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
zabawka - motocykl