Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaProdukty niezgodnezabawka - ,,pchanka drewniana"
Wyszukiwarka wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
  • od
  • do
Wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami

zabawka - ,,pchanka drewniana"

Data dokonania wpisu: 08-05-2014
Data ostatniej modyfikacji wpisu: 08-05-2014
Numer identyfikacyjny wpisu: 24/2014
Numer decyzji organu wyspecjalizowanego: DNR-2/64/2014
Nazwa organu wyspecjalizowanego, który wydał decyzję: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji: 11-04-2014
Model: Art. nr YG305C/YG308/307
Kod wyrobu: 5907791529800
Opis: Pchanka z drewna pokrytego kolorową farbą. Posiada korpus w kształcie walca, na którym, za pomocą metalowych osi, osadzono dwie kule służące do toczenia zabawki oraz dwie mniejsze kule, do których, za pomocą sznurków, dołączono po trzy różnokolorowe kulki o mniejszej średnicy. Do zabawki załączono drewniany uchwyt zakończony kulką - przeznaczony do wkręcenia w nagwintowany otwór w korpusie i służący do jej popychania. Poruszaniu zabawki towarzyszy dźwięk wydawany przez uderzające o siebie kulki
Informacja o grupie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony: Dzieci do lat 3
Kraj wytworzenia wyrobu: Chiny
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiam: Wyrób nie spełnia wymagań określonych w pkt 1.4.2 Załącznika Nr 1 ,,Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa" do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454, ze zm.), z uwagi na piłeczki zawieszone na sznurkach, które przechodzą przez podstawę wzornika E w taki sposób, że odległość A jest większa niż 30 mm (w czasie badań laboratoryjnych odległość od górnej krawędzi wzornika E do środka piłeczek na sznurkach wyniosła od 64,80 mm do 70,96 mm).
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do wyrobu: Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 oraz art. 41c ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu: Nie dotyczy
Dystrybutor: Nie dotyczy
Inne niezgodności: Nie dotyczy
Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez wyrób: Uduszenie
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca spoza UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Importer wyrobu: ,,Brimarex" Sp. z o. o., ul. Ptasia 28A, 60-319 Poznań
Wprowadzący do obrotu - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Producent - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Producent - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Producent - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Producent - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Producent - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Producent - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
zabawka -  ,,pchanka drewniana"

zabawka -  ,,pchanka drewniana"