Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaProdukty niezgodnezabawka - pistolet
Wyszukiwarka wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
  • od
  • do
Wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami

zabawka - pistolet

Data dokonania wpisu: 08-05-2014
Data ostatniej modyfikacji wpisu: 08-05-2014
Numer identyfikacyjny wpisu: 23/2014
Numer decyzji organu wyspecjalizowanego: DNR-2/61/2014
Nazwa organu wyspecjalizowanego, który wydał decyzję: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji: 02-04-2014
Model: AO-305/306B7
Kod wyrobu: 7460800000205
Opis: Pistolet, będący zabawką pociskową ze zmagazynowaną energią, do którego załączono trzy pociski w postaci strzałek wykonanych z pianki. Na końcach pocisków przymocowane są przyssawki stanowiące powierzchnię uderzeniową. W zestawie jest również plastikowa kształtka (do zamontowania na pistolecie), w której można ,,magazynować" pociski.
Informacja o grupie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony: Dzieci powyżej lat 3
Kraj wytworzenia wyrobu: Chiny
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiam: Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 8 ust. 7 oraz w pkt. 1.4.2 Załącznika Nr 1 ,,Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa" do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454, ze zm.), z uwagi na możliwość oddzielenia się przyssawek od pocisków, co stwarza ryzyko uduszenia oraz z uwagi na umieszczenie na opakowaniu ostrzeżenia sprzecznego z przewidywanym użytkowaniem zabawki, gdyż zabawka nie wymaga bezpośredniego nadzoru osoby dorosłej.
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do wyrobu: Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 4 i art. 41c ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.), Prezes UOKiK nakazał powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu: Nie dotyczy
Dystrybutor: Nie dotyczy
Inne niezgodności: Nie dotyczy
Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez wyrób: Uduszenie
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca spoza UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Importer wyrobu: Piotr Brudziński, Przedsiębiorstwo ,,KARO", Ul. Wysockiego 16 lok. 20, 03-388 Warszawa
Wprowadzący do obrotu - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Producent - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Producent - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Producent - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Producent - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Producent - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Producent - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
zabawka - pistolet