Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaProdukty niezgodnezabawka - układanka
Wyszukiwarka wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
  • od
  • do
Wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami

zabawka - układanka

Data dokonania wpisu: 24-04-2014
Data ostatniej modyfikacji wpisu: 24-04-2014
Numer identyfikacyjny wpisu: 21/2014
Numer decyzji organu wyspecjalizowanego: DNR-2/50/2014
Nazwa organu wyspecjalizowanego, który wydał decyzję: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji: 17-03-2014
Model: Art. No. MPH65328
Kod wyrobu: 5900368653281
Opis: Zestaw kolorowych puzzli wykonanych z miękkiego, sprężystego tworzywa sztucznego (pianki). Zestaw składa się z 10 elementów - kolorowych kwadratów z ząbkowanymi krawędziami o dł. ok. 290 mm i grubości ok. 9 mm. Każdy z puzzli zawiera w środku układankę - obrazek zwierzątka do układania (od 3 do 6 części): struś, pingwin, kaczka, sowa, rybka, żółw, piesek, koń, konik morski, ptaszek. Opakowanie zabawki stanowi przezroczysta folia termokurczliwa.
Informacja o grupie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony: Dzieci do lat 3
Kraj wytworzenia wyrobu: Chiny
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiam: Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 8 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek oraz w pkt 1.4.2. i pkt 1.4.3. załącznika nr 1 ,,Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa" do ww. rozporządzenia (Dz. U. Nr 83, poz. 454, ze zm.), z uwagi na umieszczenie na zabawce ostrzeżenia w formie graficznej (0-3), sprzecznego z przewidywanym użytkowaniem zabawki, oraz z uwagi na obecność w zestawie 6 małych elementów, które w przypadku ich wchłonięcia lub połknięcia stwarzają ryzyko udławienia albo uduszenia się dziecka.
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do wyrobu: Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 oraz ust. 9 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu: Nie dotyczy
Dystrybutor: Nie dotyczy
Inne niezgodności: Nie dotyczy
Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez wyrób: Udławienie, Uduszenie
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca spoza UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Importer wyrobu: PHU ,,MERK-POL" Sp. z o.o., ul. Bychowska 2A, 04-523 Warszawa
Wprowadzący do obrotu - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Producent - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Producent - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Producent - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Producent - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Producent - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Producent - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
zabawka - układanka

zabawka - układanka

zabawka - układanka

zabawka - układanka