Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaProdukty niezgodnezabawka - zwierzak-155-18033
Wyszukiwarka wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
  • od
  • do
Wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami

zabawka - zwierzak-155-18033

Data dokonania wpisu: 12-02-2013
Data ostatniej modyfikacji wpisu: 12-02-2013
Numer identyfikacyjny wpisu: 14/2013
Numer decyzji organu wyspecjalizowanego: DNR-2/305/2012
Nazwa organu wyspecjalizowanego, który wydał decyzję: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji: 21-12-2012
Model: Nie dotyczy
Kod wyrobu: 7460745401808
Opis: Zabawka do popychania w kształcie łabędzia, umieszczona na dwóch kółkach osadzonych na metalowym pręcie. Skrzydła z kołami połączono poprzez podłużne łączniki, które przymocowano do kół za pomocą plastikowych bolców. Do zabawki dołączono uchwyt oraz drążek do popychania. Korpus zabawki, drążek oraz uchwyt wykonano z twardego tworzywa sztucznego, a skrzydła, łączniki, kółka wykonano z tworzywa miękkiego. Podczas popychania zabawka wydaje terkoczący odgłos.
Informacja o grupie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony: Dzieci do lat 3
Kraj wytworzenia wyrobu: Chiny
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiam: Wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań pkt 1.4.2., 1.4.3. oraz 1.5. załącznika Nr 1 ,,Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa" do rozporządzenia MG z 05.04.2011r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454), z uwagi na pojawienie się w wyniku badania laboratoryjnego małego elementu, który może zostać połknięty lub wprowadzony do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka (od zabawki odłączył się podłużny łącznik oraz plastikowy bolec, mocujący łącznik do koła zabawki), co może stanowić ryzyko uduszenia użytkownika poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania, zaklinowania w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych oraz z uwagi na zaniżoną grubość folii opakowania, którą dziecko może porwać na małe elementy, które mogą przedostać się do dróg oddechowych, co stwarza ryzyko odcięcia dopływu powietrza lub uduszenia.
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do wyrobu: Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu i powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi wymaganiami w formie ogłoszenia w trzech dziennikach o zasięgu ogólnopolskim. Decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu: Nie dotyczy
Dystrybutor: Nie dotyczy
Inne niezgodności: Nie dotyczy
Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez wyrób: Udławienie, Uduszenie
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca spoza UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Importer wyrobu: Piotr Brudziński, Przedsiębiorstwo KARO, ul. Wysockiego 16/20, 03-388 Warszawa
Wprowadzący do obrotu - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Producent - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Producent - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Producent - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Producent - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Producent - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Producent - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
zabawka - zwierzak-155-18033

zabawka - zwierzak-155-18033

zabawka - zwierzak-155-18033