Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaProdukty niezgodnezabawka bateryjna ,,Phone"
Wyszukiwarka wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
  • od
  • do
Wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami

zabawka bateryjna ,,Phone"

Data dokonania wpisu: 22-11-2013
Data ostatniej modyfikacji wpisu: 22-11-2013
Numer identyfikacyjny wpisu: 62/2013
Numer decyzji organu wyspecjalizowanego: DNR-2/208/2013
Nazwa organu wyspecjalizowanego, który wydał decyzję: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji: 28-10-2013
Model: REF: 2494
Kod wyrobu: EAN 8787247824942
Opis: telefon wykonany z kolorowego, twardego tworzywa sztucznego. Telefon posiada słuchawkę, która została przymocowana do aparatu za pomocą linki. Zabawka posiada głośnik oraz zestaw przycisków. W górnej części telefonu znajdują się dwa okrągłe pokrętła oraz figurka pieska. Telefon emituje dźwięki, którym towarzyszy świecenie się diod umieszczonych w pokrętłach i piesku. Na spodzie zabawki umieszczona została pokrywa na przedział na 3 baterie, którą można otworzyć jednym ruchem palca.
Informacja o grupie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony: Dzieci do lat 3
Kraj wytworzenia wyrobu: Chiny
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiam: Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 8 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek oraz w pkt 1.2. i pkt 1.4.1. załącznika nr 1 ,, Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa" do ww. rozporządzenia (Dz. U. Nr 83, poz. 454 ze zm.), z uwagi na obecność na pokrętłach zabawki ostrych zadziorów, które stwarzają nadmierne ryzyko zranienia dziecka, jak również na przekroczoną dopuszczalną długość linki, która stwarza ryzyko uduszenia dziecka wskutek owinięcia się wokół szyi.
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do wyrobu: Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu: Nie dotyczy
Dystrybutor: XINCHENG Sp. z o. o., ul. Nadrzeczna 3, lok. D-3, Jabłonowo, 05-552 Wólka Kosowska
Inne niezgodności: Nie dotyczy
Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez wyrób: Udławienie, Uduszenie
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca spoza UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Importer wyrobu: WANHAO, s.r.o., Bartoškova 5, 831 04 Bratislava
Wprowadzący do obrotu - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Producent - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Producent - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Producent - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Producent - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Producent - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Producent - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
zabawka bateryjna ,,Phone"