Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaProdukty niezgodnezabawka ,,SKOCZKI"
Wyszukiwarka wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
  • od
  • do
Wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami

zabawka ,,SKOCZKI"

Numer decyzji organu wyspecjalizowanego: DNR-2/35/2013
Numer identyfikacyjny wpisu: 34/2013
Data dokonania wpisu: 16-04-2013
Nazwa organu wyspecjalizowanego, który wydał decyzję: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji: 28-02-2013
Data ostatniej modyfikacji wpisu: 16-04-2013
Model: Nie dotyczy
Kod wyrobu: 5906684062172
Opis: Zabawka do popychania, składająca się z plastikowej ramy z uchwytem, osadzonej na metalowej osi łączącej koła. Na ramie rozciągnięta jest żyłka, w postaci trzech równoległych odcinków. Na każdym odcinku żyłki nawleczona jest pojedyncza kula, zawierająca elementy grzechoczące. Na osi kół osadzone są trzy plastikowe kształtki, które podczas jazdy powodują wyginanie sprężystych pasków plastiku, podrzucających kule do góry. Na zabawce umieszczono papierowe naklejki.
Informacja o grupie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony: Dzieci do lat 3
Kraj wytworzenia wyrobu: Polska
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiam: Wyrób nie spełnia zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w pkt 1.4.2 i 1.4.3 załącznika nr 1 ,,Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa" do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454), z uwagi na pojawienie się w wyniku badania małych elementów, które połknięte mogą stwarzać ryzyko uduszenia użytkownika.
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do wyrobu: Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 ust. 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu, powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach w formie ogłoszenia w trzech dziennikach o zasięgu ogólnopolskim oraz odkupienie zabawki na żądanie osób, które faktycznie nią władają. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu: Nie dotyczy
Dystrybutor: Nie dotyczy
Inne niezgodności: Nie dotyczy
Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez wyrób: Uduszenie
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca w UE: P.W. MARKO Marek Bekus, ul. Jagienki 27, 42-200 Częstochowa
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca spoza UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Producent - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Producent - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Producent - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Producent - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Producent - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Producent - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
zabawka ,,SKOCZKI"