Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaProdukty niezgodnezagłuszacz GSM, DCS, UMTS
Wyszukiwarka wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
  • od
  • do
Wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami

zagłuszacz GSM, DCS, UMTS

Data dokonania wpisu: 21-03-2014
Data ostatniej modyfikacji wpisu: 21-03-2014
Numer identyfikacyjny wpisu: 19/2014
Numer decyzji organu wyspecjalizowanego: OWR-WKR-80-35/13(20)
Nazwa organu wyspecjalizowanego, który wydał decyzję: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji: 15-01-2014
Model: Nie dotyczy
Kod wyrobu: Nie dotyczy
Opis: Zagłuszacz GSM, DCS, UMTS ukryty w imitacji paczki po papierosach
Informacja o grupie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony: Dorośli
Kraj wytworzenia wyrobu: brak danych
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiam: Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych, określonych w art. 153 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyje (t.j. Dz. U. Nr 171 poz. 1800, ze zm.) z uwagi na to, że samo założenie funkcjonowania takiego urządzenia jest sprzeczne z wymaganiami, które powinno spełniać, aby mogło zostać wprowadzone do obrotu.
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do wyrobu: Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.082002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), w zw. z art. 199 ust. 2 oraz art. 206 ust. 1 ustawy z 16.072004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) oraz art. 104 w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobów.
Inne informacje, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu: Nie dotyczy
Dystrybutor: Jarosław Piotrowski KORJAR, ul. Bolesława Chrobrego 51, 58-300 Wałbrzych
Inne niezgodności: Nie dotyczy
Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez wyrób: Inne
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca spoza UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Inny przedsiębiorca: Etopolint Tech LTD, Digeni Akita, 4, Flat/Office 31, P.C. 1061, Nikozja, Cypr
Producent - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Producent - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Producent - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Producent - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Producent - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Producent - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy