Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaProdukty niezgodnezasilacz HP
Wyszukiwarka wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
  • od
  • do
Wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami

zasilacz HP

Data dokonania wpisu: 04-02-2014
Data ostatniej modyfikacji wpisu: 04-02-2014
Numer identyfikacyjny wpisu: 05/2014
Numer decyzji organu wyspecjalizowanego: OPO-WKR-80-248/12(142)
Nazwa organu wyspecjalizowanego, który wydał decyzję: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji: 18-11-2013
Model: Z7
Kod wyrobu: Nie dotyczy
Opis: Zasilacz do laptopów, brak oznakowania na wyrobie typem, modelem lub danymi pozwalającymi na identyfikację. Na opakowaniu podano: "Zasilacz HP 20V 3,25A 7.9*5.5 Model Z7"
Informacja o grupie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony: Dorośli
Kraj wytworzenia wyrobu: Chiny
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiam: Nie dotyczy
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do wyrobu: Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. u. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn.zm.), art. 20 i 21 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetyczne (Dz. u. z 2007 r. Nr 82, poz. 556 z późn.zm.) Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu
Inne informacje, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu: Nie dotyczy
Dystrybutor: Nie dotyczy
Inne niezgodności: Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 15 ust. 1 i 2, art. 12 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) z uwagi na brak dołączenia informacji o firmie, siedzibie i adresie producenta, upoważnionego przedstawiciela, brak deklaracji zgodności oraz brak oznakowania wyrobu typem, modelem, numerem seryjnym.
Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez wyrób: Inne
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca spoza UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Importer wyrobu: SATLAND Grażyna Satora, ul. Przewóz 2, 30-716 Kraków
Wprowadzący do obrotu - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Producent - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Producent - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Producent - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Producent - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Producent - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Producent - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy