Money.plTechnologie dla biznesuProgramyKsiążka Przychodów i Rozchodów KPiR®

powiększ

Książka Przychodów i Rozchodów KPiR®

Data dodania: 2015-02-18
Ilość pobrań: 19063

Książka Przychodów i Rozchodów KPiR®

Książka Przychodów i Rozchodów KPiR® przeznaczona jest do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji ryczałtowej. Program pozwala na prowadzenie ewidencji kosztów i zakupów, wystawianie deklaracji podatkowych i ZUS, pełną obsługę środków trwałych oraz ewidencjonowanie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży. W zależności od wersji program KPiR umożliwia prowadzenie księgowości jednej lub wielu firm. Każda wersja programu obsługuje system e-Deklaracje, pozwalający wysłać elektronicznie deklaracje podatkowe na serwer Ministerstwa Finansów.

Zmiany w najnowszych wersjach programów Varico na rok 2015 to:
· Przykładowa baza danych na rok 2015;
· Nowy wygląd okna głównego;
· Raporty Mailowe;

o W programie Książka Przychodów i Rozchodów KPiR® można korzystać z modułu Raporty Mailowe, który pozwala na wysyłkę masowej informacji do klientów np. o kwotach VAT, podatek dochodowy do zapłaty ze wszystkimi niezbędnymi informacjami do dokonania przelewu.

· Dostosowanie do nowych regulacji w zakresie podatku VAT i podatku dochodowego:

o w tym m.in. dostosowanie do nowych zasad rozliczania VAT od samochodów, obowiązujących od 2014 r., w tym obsługa deklaracji VAT-26.

· Stała aktualność wzorów deklaracji i e-deklaracji podatkowych.

o Nowe wzory deklaracji podatkowych oraz e-deklaracji m.in: PIT-28A (wersja 15), PIT-28B (wersja 13), PIT-11 (wersja 22), PIT-4R (wersja 5), PIT-8AR (wersja 5).

o Możliwość masowego podpisania i wysyłki e-deklaracji podatkowych PIT-11 oraz PIT-40 (wiele e-deklaracji tego samego typu w jednej wysyłce).

o Pobieranie przez internet nazwy i danych adresowych kontrahenta z GUS w oparciu o jego NIP.

o Możliwość amortyzacji w okresach: miesięcznym, kwartalnym, rocznym.

o Możliwość rejestrowania dni urlopowych oraz wyliczania świadczenia urlopowego

o w programie Obsługa Sprzedaży ObSp umożliwiliśmy cykliczne księgowanie tych samych pozycji co miesiąc

o Przy fakturowaniu powiększenie pola na opis towaru / usługi

o Okresowa archiwizacja danych.

o Możliwość sporządzenia kilku list płac w obrębie miesiąca.

o Możliwość masowej wysyłki e-Deklaracji jednocześnie z wielu Firm.

o Możliwości dodania narzutu/upustu dla poszczególnych pozycji asortymentu.

o Możliwość dołączania plików pomocniczych do towarów i faktur w programie Obsługa Sprzedaży ObSp.

o Współpraca z kolektorem danych, usprawniającym przygotowywanie inwentury oraz kontrolę stanów na magazynie.

· Aktualizacja parametrów na rok 2015:

o Kwota najniższego wynagrodzenia.

o Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

o Aktualizacja stawek odsetek za zwłokę od należności podatkowych.

Pobierz plik Książka Przychodów i Rozchodów KPiR®

pobierz
Użytkownicy pobierający ten program przeglądali kategorie


współpraca