Money.plTechnologie dla biznesuProgramyXelfin Architekt Small Business PL

powiększ

Xelfin Architekt Small Business PL

Producent: Value Based Advisors Sp. z o.o.
Licencja: testowa (Trial) - 30dniowa
Platforma: Windows Vista/XP/2000
Data dodania: 2011-02-16
Ilość pobrań: 3052
Rozmiar: 28 108 kB
Nasza ocena: 41

Xelfin Architekt Small Business PL

Program Xelfin Business Intelligence przeznaczony jest dla analityków, kontrolerów finansowych, menadżerów oraz innych użytkowników zajmujących się analizą danych biznesowych, planowaniem, budżetowaniem lub raportowaniem. Umożliwia konsolidację i analizę danych pochodzących z różnych systemów informatycznych przedsiębiorstwa. Program Xelfin może być wykorzystywany w następujących obszarach przedsiębiorstwa:
Finanse, controlling:
• Tworzenie wielowymiarowych modeli finansowych;
• Wielowariantowe planowanie i prognozowanie finansowe;
• Tworzenie budżetów i planów kosztowych opartych o modele MPK, ABC i Time Driven ABC;
• Konsolidację planów do budżetu z wielu jednostek organizacyjnych;
• Budżetowanie kapitałowe, analizy NPV;
• Wielowymiarowe analizy sprawozdań finansowych: rachunku zysków i strat, bilansu i cash flow;
• Analizy wskaźnikowe, KPI;
• Zrównoważona Karta Wyników (BSC)
• Analizy oparte o metodykę EVA;
• Analizowanie rentowności na poziomie wielu marż w poszczególnych obszarach działalności w wymiarze klienta, produktu, handlowca, kanału dystrybucji, itp
Sprzedaż:
• Wielowariantowe planowanie i prognozowanie przychodów, marż, cen jednostkowych, etc.;
• Budowanie modeli sprzedażowych dostosowanych do potrzeb decyzyjnych kierownictwa firmy;
• Prowadzenie zaawansowanych analiz sprzedaży na wielu miarach i wymiarach;
• Analiza stopnia realizacji planów sprzedażowych (controlling sprzedaży);
• Analiza rentowności na sprzedaży według kanałów sprzedaży, rynków, etc.;
• Analizy wrażliwości marży na ceny jednostkowe, ilości sprzedanych produktów, etc.;
• Sporządzanie raportów sprzedażowych bezpośrednio z przeprowadzonych analiz;
• Konsolidacja danych OLAP z wielu jednostek organizacyjnych, handlowców, rynków, etc.;
• Sprawna identyfikacja nierentownych produktów, rynków, klientów;
Logistyka i produkcja,
• budowanie dowolnych wielowymiarowych modeli w zakresie produkcji i logistyki;
• Symulacje kalkulacji kosztu jednostkowego wytworzenia produktu;
• Planowanie i prognozowanie okresowe produkcji;
• Planowanie zakupów materiałów i towarów;
• Analiza stanu zapasów- materiałów, produktów, półproduktów, produkcji w toku, towarów;
• Wskaźniki rotacji zapasów, zobowiązań
• Analiza kosztów i przychodów według kategorii produktów;
• Analiza efektywności produkcji;
• Szybkie wskazanie odchyleń planu od wykonania;
• Wsparcie procesów optymalizacji dostaw i środków transportu

Pobierz plik Xelfin Architekt Small Business PL

pobierz
Użytkownicy pobierający ten program przeglądali kategorie


współpraca