Akcyza na wyroby węglowe do zmiany

Akcyza na wyroby węglowe do zmiany

Fot. CribbVisuals/iStockphoto

Zmianę zasad opodatkowania wyrobów węglowych przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z nią podatek ma być płacony na ostatnim etapie obrotu takimi wyrobami.

Za zmianami głosowało 433 posłów, czyli wszyscy obecni, nikt nie głosował przeciw, ani nikt nie wstrzymał się od głosu.

Poseł Wojciech Saługa (PO) powiedział dwa dni temu, podczas drugiego czytania projektu przygotowanego przez posłów PO, że obecne rozwiązania dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych sprawiają poważne trudności zarówno firmom, jak i organom podatkowym. Wyjaśnił, że chodzi o obowiązki dokumentacyjne związane z przemieszczaniem i dostawą wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy, które są warunkiem zwolnienia. Problematyczna jest także kwestia opodatkowania strat w wyrobach węglowych, powstających u podmiotów zużywających je, które korzystają ze zwolnienia z akcyzy.

Według Saługi, zaproponowana w nowelizacji zmiana gruntowanie przebudowuje ten system. - Zgodnie z nową koncepcją opodatkowanie wyrobów węglowych następować ma na ostatnim etapie obrotu wyrobami węglowymi, czyli na etapie sprzedaży wyrobów nabywcy finalnemu - poinformował poseł.

Wskazał, że nowelizowana ustawa ma umożliwić nieskrępowany biurokratycznie obrót wyrobami węglowymi między podmiotami pośredniczącymi w obrocie. Zastrzegł, że zachowane zostaną zasady wynikające z odrębnych przepisów, m.in. z ustawy o podatku od towarów i usług, co pozwoli utrzymać kontrolę podatkową nad tym obrotem.

Zgodnie z obecnymi przepisami, akcyzie podlega m.in. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju, import oraz eksport. Nowelizacja wprowadza do ustawy pojęcie tzw. finalnego podmiotu węglowego, czyli takiego, który kupuje wyroby węglowe w celach opałowych, w tym także objętych zwolnieniem. Przewiduje przy tym rezygnację z instytucji pośredniczącego podmiotu węglowego.

Ustawa przewiduje ponadto, że przedmiotem opodatkowania jest m.in. nabycie wyrobów węglowych lub posiadanie wyrobów węglowych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą niebędący ich producentem, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów ich nabywcy lub posiadaczowi.

Według autorów zmian, zapobiegnie to ewentualnym nadużyciom i pobranie akcyzy od podmiotów gospodarczych, które nie wskażą pochodzenia wyrobów węglowych. Teraz ustawa trafi do Senatu. Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Czytaj więcej w Money.pl
Ekologiczny węgiel. Rewolucja w przemyśle?
Dotychczas typ węgla, który będzie surowcem nowego paliwa, z powodu emisji podczas spalania dużej ilości szkodliwych substancji przeznaczany był niemal wyłącznie do wykorzystania w zakładach energetycznych.
Zabierzesz do domu urnę z prochami?
Kluby sejmowe - poza SLD i Ruchem Palikota - opowiedziały się w czwartek za odrzuceniem poselskiego projektu zmian w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych, który przewiduje możliwość przechowywania w domach urn z prochami bliskich.
Zmiany w ustawie hazardowej? Posłowie...
Nowy pomysł odrzuciły sejmowe komisje finansów publicznych oraz kultury fizycznej, sportu i turystyk.
sejm, ustawa, przemysł, węgiel, wojciech saługa
PAP
Czytaj także
Polecane galerie