Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - stan na 13 sierpnia 2012 r.

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - stan na 13 sierpnia 2012 r.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Podane terminy odnoszą się do priorytetów i działań, w ramach których przewidziany został tryb konkursowy. Natomiast w przypadku działań, dla których przewidziano wyłącznie tryb indywidualny, zamieszczona została odpowiednia adnotacja. Terminy rozpoczęcia przyszłych naborów wskazane w harmonogramie mają charakter orientacyjny. Z uwagi na szereg czynników warunkujących uruchomienie naborów, podane daty mogą ulec pewnym modyfikacjom.

Harmonogramy naborów wniosków w ramach pozostałych programów na lata 2007-2013 nie uległy zmianom.

Zachęcamy do systematycznego przeglądania stron internetowych Ministerstwa poświęconych poszczególnym programom w celu zapoznania się z aktualnymi informacjami o kolejnych naborach wniosków.

Pobierz plik:
Harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (stan na 13 sierpnia 2012 r.)    (664 KB)

Zobacz także informacje w zakładce Harmonogramy naborów wniosków w ramach programów na lata 2007-2013  

 

Czytaj także
Polecane galerie