Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4

Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4

 


Nazwa projektu:

Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4

Program:

Infrastruktura i Środowisko

Priorytet:

VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

Działanie:

8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T

Beneficjent:

Gmina Miasto Rzeszów

Wartość projektu: 

78,54 mln złotych

Dofinansowanie UE:

59,5 mln złotych


 

Obwodnica Rzeszowa w północnej części miasta jest przedsięwzięciem, którego początek sięga roku 2003. Miasto wybudowało dotychczas 2,6 km drogi.  Zrealizowane prace były częściowo finansowane ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa. Kontynuacją tych działań jest budowa drogi łączącej drogę krajową nr 4 w północno-wschodniej części Rzeszowa z autostradą A-4 i drogą ekspresową S-19. Inwestycja była przygotowywana w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Odcinek drogi od Ronda im. Kuronia do granic miasta o długości 2,52 km realizuje Gmina Miasto Rzeszów. Natomiast dalszą część drogi o długości 1,4 km poza granicami Rzeszowa, zapewniającą włączenie Rzeszowa we wschodni węzeł projektowanej autostrady A-4 i drogi S-19, buduje GDDKiA również przy współfinansowaniu środków unijnych.

 

Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4
Widok na plac budowy


Nowa droga na terenie miasta o parametrach drogi ekspresowej posiadać będzie obustronne drogi serwisowe o szerokości 3,5 m w miejscach koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obwodnicy. Powstaną także dwa wiadukty wraz z drogami dojazdowymi oraz cztery przepusty. Na długości około 2,3 km zamontowane zostaną ekrany dźwiękochłonne. Przewidziano także utworzenie barier energochłonnych oraz nasadzenia zieleni.

Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4
W ramach projektu powstaną m.in. dwa wiadukty


Powstała w ramach projektu droga, włączy Rzeszów w węzeł komunikacyjny autostrady A-4 i drogi ekspresowej S-19, oraz pozwoli na właściwe skomunikowanie miasta z międzynarodowym portem lotniczym Rzeszów Jasionka. Ponadto, stworzenie wokół miasta ciągu obwodnic przenoszących ruch z pominięciem centrum przełoży się na zmniejszenie natężenia ruchu na istniejącej sieci dróg i ulic w centrum Rzeszowa. W wyniku realizacji projektu nastąpi sprawniejsze włączenie aglomeracji rzeszowskiej w system dróg krajowych łączących miasto z wszystkimi najważniejszymi ośrodkami w kraju, nastąpi oszczędność czasu w przewozach towarowych i pasażerskich.

Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4
Lokalizacja projektu w północnej części Rzeszowa


Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4 
Nowa droga połączy północną część Rzeszowa
z autostradą A-4 i drogą ekspresową S-19

 

 

 

 

Czytaj także
Polecane galerie