Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi

Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi


Nazwa projektu:

Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi

Program:

Infrastruktura i Środowisko

Priorytet:

Vi Drogowa i lotnicza sieć TEN-T

Działanie:

6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T

Beneficjent:

gmina miasta Toruń

Wartość projektu: 

620 000 000,00 złotych

Dofinansowanie UE:

327 010 000,00 złotych


Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymiToruń posiada obecnie tylko jedną kolejową oraz dwie drogowe przeprawy przez Wisłę - zbudowany w 1934 roku most im. J. Piłsudskiego, który jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga pilnego remontu oraz znacznie oddalony od centrum most Armii Krajowej na autostradzie A1. Obiekty te nie są w stanie obsłużyć zarówno ruchu lokalnego w mieście położonym po obu stronach rzeki, jak i przebiegającego przez Toruń ruchu krajowego i międzynarodowego.

Natężenie ruchu na moście im. Piłsudskiego, przekraczające 40 tysięcy pojazdów na dobę, osiągnęło poziom krytyczny. Stanowi ono zagrożenie dla historycznych obiektów zespołu staromiejskiego oraz samej konstrukcji mostu. Co gorsza, wywołuje częsty paraliż komunikacyjny miasta.

Projekt polegający na budowie nowego mostu w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi, to kluczowa inwestycja dla miasta. W tzw. opcji wschodniej połączy ul. Łódzką z Szosą Lubicką na wysokości ul. Wschodniej oraz zapewni spójne powiązanie dróg krajowych i wojewódzkich.

Efektem projektu będzie z pewnością aktywizacja terenów przemysłowych i inwestycyjnych północno-wschodnich części Torunia oraz poprawa bezpieczeństwa i przejezdności w mieście.

Nowy most w Toruniu stanie się odcinkiem przebiegu drogi krajowej nr 1 znajdującej się w sieci TEN-T, przebiegającej przez miasto. Będzie też stanowił alternatywną przeprawę mostową przez Wisłę w stosunku do autostrady A-1. Jego obecność pozwoli również na odsunięcie ruchu tranzytowego od toruńskiej starówki, która jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

***

Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi

Projektowany Węzeł  Lubicka w rejonie Placu Daszyńskiego.

 

***

Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi

Wizualizacja mostu w ciągu nowej krajowej "jedynki".

 

***

Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi

Trasa Wschodnia widziana z lotu ptaka od strony lewobrzeża (dzielnica Rudak).

 

 

 

Czytaj także
Polecane galerie