Budowa Narodowego Forum Muzyki

Budowa Narodowego Forum Muzyki


Nazwa projektu:

Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu

Program:

Infrastruktura i Środowisko

Priorytet:

XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Działanie:

11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym

Beneficjent:

gmina miasta Wrocław

Wartość projektu: 

294 632 135,30 złotych

Dofinansowanie UE:

143 740 000,00 złotych

Budowa Narodowego Forum Muzyki we WrocławiuWrocław jest miastem, w którym organizuje się wiele znaczących projektów kulturalnych o ponadregionalnym i międzynarodowym charakterze. Obecnie jednak brak w nim obiektu, który pozwoliłby na przygotowanie dużych przedsięwzięć kulturalnych, zwłaszcza koncertowych, przeznaczonych dla większej liczby widzów.

 Realizacja projektu polegającego na budowie Narodowego Forum Muzyki pozwoli na zmianę tego stanu. Będzie to instytucja o najwyższym światowym standardzie, jedyna w skali kraju. W skład Forum wejdzie m.in.: sala koncertowa, trzy sale kameralne, studio nagrań oraz przestrzeń wystawiennicza.

Nowa sala koncertowa ma spełniać wszelkie normy dla tego typu budowli będzie dorównywać klasą salom światowym, co pozwoli na prezentację przedsięwzięć artystycznych kultury polskiej i światowej. Pomieszczenie to przewidziane na przeszło 1800 osób będzie największą salą w Polsce przystosowaną do prezentacji muzyki bez nagłośnienia o regulowanej (zamienialnej) naturalnej akustyce. Oprócz tego powstaną trzy sale kameralne. Ponadto przewidziano m.in.: przestrzeń wystawienniczą w holu, studio nagrań, kabiny dla tłumaczy, foyer, bibliotekę, księgarnię muzyczną czy centrum informacji kulturalnej. Obiekt wyposażony będzie w najnowocześniejsze systemy łączności i nagłośnieniowe. Planuje się także powstanie studia nagrań połączonego z salą główną oraz z salami kameralnymi.

Skończenie projektu wpłynie na poprawę dostępu do kultury między innymi dzięki budowie infrastruktury, wokół której skupi się życie muzyczne Wrocławia. Nowa sala koncertowa przyciągnie największych światowych i krajowych wykonawców, a tym samym rzesze publiczności. Dzięki wyeliminowaniu barier architektonicznych oraz specjalistycznemu wyposażeniu nowy obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

***

Budowa Narodowego Forum Muzyki

Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów
koncertowych w Polsce. 

***

Budowa Narodowego Forum Muzyki

Architekci tworzący projekt budynku inspirowali się kształtem pudła rezonansowego skrzypiec. 

 

***

 Budowa Narodowego Forum Muzyki

Projekt budowy Narodowego Forum Muzyki stanowi kluczowe uzupełnienie szerszego przedsięwzięcia, jakim jest kompleksowe zagospodarowanie placu Wolności. 

 

 

Czytaj także
Polecane galerie