Kolejowy katalog zapóźnień, mapa postępu

Kolejowy katalog zapóźnień, mapa postępu

Przyjęta przez rząd uchwała o Krajowym Programie Kolejowym (KPK) jest mapą drogową dla inwestycji modernizujących tę infrastrukturę do 2023 roku. Ale dla klientów kolei i firm budowlanych równie ważne będzie przyjęcie wkrótce, także w formie uchwały rządowej, wieloletniego programu utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej (WPU).

Rośnie więc skala możliwych wydatków inwestycyjnych, a wraz z nią wyzwań organizacyjnych. Sprawnego przeprowadzenia przetargów przez gestora tego deszczu pieniędzy, PKP PLK, nadzoru prac i rozliczenia.

Wydaje się, że sprawy są na dobrej drodze.

Resort infrastruktury zadbał wcześniej o usprawnienie inwestowania. Znowelizowano Prawo kolejowe. Na początku sierpnia Sejm przyjął podobną w treści nowelizację tzw. specustawy drogowej (trafiła do Senatu). W obu przypadkach ustawy mają eliminować najczęstsze wątpliwości interpretacyjne. Powinno to skrócić procesy wstępne inwestycji.

Punkt wyjścia

Dane rządowe wskazują, że inwestycje w latach 2010 - 2014 nieznacznie poprawiły stan infrastruktury zarządzanej przez PKP Polskie Linii Kolejowe (to ok. 93 proc. eksploatowanej sieci kolejowej). W końcu 2014 r. w stanie określanym jako "dobry" było 52 proc. linii (rok wcześniej: 47 proc.), w niedostatecznym - 27 proc., a w niezadowalającym 21 proc.

PLK w latach 2012-14 zrealizowała inwestycje za 16,28 mld zł (w latach 2009-2011 za 9,38 mld zł). Inwestycje wyraźnie przyspieszyły od 2014 r. - w porównaniu do 2011 r. podwoiły się. Odnowiono lub zbudowano m.in. 2,5 tys. linii kolejowych, ponad 2 tys. mostów i wiaduktów i 1,6 tys. skrzyżowań z drogami publicznymi.

W tym roku przerobionych zostanie prawdopodobnie 8,3 mld zł. Będzie to kolejny rekordowy rok i dla PLK, i dla wykonawców.

Jednocześnie nadal nie brakuje napięć po obu stronach tego frontu. Firmy budowlane zgłosiły wobec PLK roszczenia rozliczenia na łączną kwotę 1 mld zł. Co będzie, gdy pula środków utrzyma się do przerobienia będzie większa i to przez kilka następnych lat?

Stare i nowe

W latach 2015-23 średnio co roku PLK ma zlecać prace w granicach 8 - 9 mld zł. Ale niedawno przedstawiciele spółki i zarządu PKP SA mówili o szansie na wydatkowanie w tym roku nawet 9-10 mld zł.

Okazało się, że kumulacja robót i wykorzystanie środków z minionej perspektywy finansowej (2007-13, do rozliczenia do końca br.) są wielkim wyzwaniem organizacyjnym dla PLK i wykonawców. Stąd korekty, które w dodatku muszą być uwzględniane w trybie administracyjnym. Dopiero ich resortowe zatwierdzenie zapewnia uruchomienie finansowania projektów.

Problemem pozostają umowy zawierane na warunkach obowiązujących w okresie 2009-10 r., które nie uwzględniały wielu ryzyk. Zarząd PLK twierdzi, że ma związane ręce i nie może np. "odpuścić" egzekucji opóźnień. Kłopoty kłopotami, ale efekty wspomnianych inwestycji powinny się powoli kumulować.

- W nowym rozkładzie jazdy pociągów pasażerskich, który zacznie obowiązywać od połowy grudnia, pokażemy wiele bardzo atrakcyjnych czasów podróży, znacznie krótszych niż obecnie - obiecuje Andrzej Filip Wojciechowski, prezes zarządu PKP PLK.

Skróci się jazda nie tylko z Warszawy do największych pięciu aglomeracji, ale i między ok. 30 dużymi miastami. PKP Intercity odzyskuje pasażerów - Pendolino w połowie roku było "obłożone" w ponad 60 proc. (rok wcześniej frekwencja w ekspresach i IC na podobnych trasach nie przekraczała średnio 40 proc.).

Nowe pieniądze

W aktualnej perspektywie finansowej PKP PLK zgłosiły dotychczas - w pierwszej aplikacji - siedem projektów z nowego funduszu CEF, które zaakceptowała KE. Ich wartość sięga 10 mld zł. A przed PLK jeszcze dwie kolejne tury przyznawania euro z tej puli.

Nie później niż w październiku dojdzie do podpisania umowy o dofinansowaniu z CEF, proces przetargów ruszy na przełomie 2015 i 2016 r. Wśród zamierzeń są m.in. projekty dokończenia modernizacji linii Wrocław-Poznań (odcinek Rawicz-Czempin) o wartości 1,5 mld zł i modernizacji linii Sochaczew-Swarzędz (za 2,6 mld zł).

Spółka, jak cała branża, czekała na uchwałę rządu w sprawie Krajowego Programu Kolejowego na lata 2016- 23. To ona bowiem formalnie pozwoli uruchomić krajowe środki współfinansowania inwestycji (np. z funduszu CEF), ale i przetargi o kosztorysowej wartości do 80 mln zł, finansowane ze źródeł krajowych. Uchwała obowiązuje od 15 bm.

W KPK zapisano 10 priorytetów, m.in. poprawę stanu technicznego najważniejszych korytarzy kolejowych, ich przepustowości, inwestycje na tzw. Magistrali Wschodniej, na trasach Rzeszów-Kielce-Lublin-Białystok-Olsztyn czy wdrażanie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS).

Pośród największych zadań na liście projektów podstawowych i rezerwowych CEF

 

czytaj więcej

wnp.pl
Czytaj także
Polecane galerie