Korekta w katalogu wskaźników obowiązkowych dla działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, Programu Infrastruktura i Środowisko

Korekta w katalogu wskaźników obowiązkowych dla działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, Programu Infrastruktura i Środowisko

24 listopada 2009 r. dokonana została korekta w zakresie katalogu wskaźników obowiązkowych w działaniu 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, Programu Infrastruktura i Środowisko.


Zmiana dotyczy wskaźnika Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia (szt.). Jest to wskaźnik produktu, a nie jak wcześniej podano wskaźnik rezultatu.

Przejdź do strony internetowej z dokumentem: Dokumenty/Wzory dokumentow

 


 

 

Czytaj także
Polecane galerie