Liberalizacja rynku gazu ziemnego

Liberalizacja rynku gazu ziemnego


PGNiG od 7 października wprowadza nowa politykę cenową w stosunków do wszystkich instrumentów dotyczących gazu ziemnego oferowanych na Towarowej Giełdzie Energii.

PGNiG ma na celu poprzez wprowadzenie tej polityki zaoferowanie gazu ziemnego innym uczestnikom rynku w cenach rynkowych, które występują na innych rynkach tych najbardziej zbliżonych do naszego polskiego, w obrocie hurtowym, giełdowym i OTC.

- Spółka stoi na stanowisku, że zaproponowany sposób ustalania cen ofertowych na TGE będzie stanowić dla innych uczestników rynku gazu ziemnego atrakcyjną alternatywę w stosunku do cen taryfowych, a jednocześnie rozwiązanie to będzie dla nich bardziej opłacalne niż samodzielne nabywanie gazu ziemnego poza granicami Polski i jego transport do krajowego systemu gazowego - twierdzi PGNiG.

Działania podjęte przez spółkę są podyktowane próbą dostosowania się do nałożonego przez zmianę ustawy Prawo energetyczne, obowiązku sprzedaży gazu ziemnego przez towarową giełdę energii. Ma to być 55% gazu wprowadzanego do krajowego systemu przesyłowego.

Źródło: PGNiG

Joanna Lipińska - Kaźmierska
energia, rynek, gaz, oferta, pgnig, gospodarka, przemysł, wydobycie, cena, gazownictwo, informacje, gaz ziemny, otc, aktualności, towarowa giełda energii, energia-pl.pl, liberalizacja rynku gazu ziemnego polsce, krajowy system przesyłowy, obrót hurtowy, system przesyłowy
Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie