Muzeum biograficzne Fryderyka Chopina w Warszawie

Muzeum biograficzne Fryderyka Chopina w Warszawie

 

Nazwa projektu:

Muzeum biograficzne Fryderyka Chopina w Warszawie

Program:

Infrastruktura i Środowisko

Priorytet:

XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Działanie:

11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym

Beneficjent:

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Wartość projektu: 

81 677 088,48 złotych

Dofinansowanie UE:

30 695 314,46 złotych


 

Muzeum biograficzne Fryderyka Chopina w WarszawieMuzeum Fryderyka Chopina to najnowocześniejsze muzeum biograficzne w Europie. Posiada największą na świecie kolekcję pamiątek szopenowskich. Znajdujące się w zbiorach autografy Fryderyka Chopina w 1999 roku zostały wpisane na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Główna siedziba Muzeum Fryderyka Chopina znajduje się w położonym na skarpie nadwiślańskiej - Zamku Ostrogskich.

 

Sale wystawiennicze ,,naszpikowane" multimediami pozwalają zwiedzającym poznawać kolejne lata życia Chopina. Atrakcję stanowi zróżnicowana ścieżka audio składająca się z utworów muzycznych z serii ,,The Real Chopin" Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Uwagę przyciągają także książki wirtualne, interaktywne prezentacje, gry dla dzieci oraz projekcje wchodzące w skład scenografii. Widz i jego oczekiwania traktowane są tu indywidualnie, a profil zwiedzania jest każdorazowo dopasowywany do zwiedzającego.

Na każdym z czterech poziomów zamku przedstawiono opowieści: m.in. o latach spędzonych przez Chopina w ojczyźnie, o Paryżu, o jego europejskich podróżach i twórczości. Wykorzystano przy tym najnowsze środki techniczne. W każdym miejscu muzeum można posłuchać muzyki Chopina, jego listów czytanych przez aktorów oraz obejrzeć zdjęcia w multimedialnych albumach. Kolekcja Muzeum Fryderyka Chopina liczy obecnie ponad 5 tys. obiektów, wśród których znajdują się pierwodruki dzieł Chopina, jego korespondencja, pamiątki, dokumenty, autografy, ważne edycje dzieł kompozytora, a także obrazy, grafiki i rzeźby.

W ramach realizowanego projektu, w zamku wykonano prace remontowo - budowlane oraz zakupiono wyposażenie dla potrzeb nowoczesnej ekspozycji i funkcjonowania obiektu. Zrealizowane zostały także prace konserwatorskie zewnętrzne, konserwacja rzeźb, prace wykończeniowe wewnętrzne, zagospodarowanie terenu - remont i modernizacja tarasu zachodniego oraz zakup wyposażenia, związanego z przygotowaniem nowoczesnej ekspozycji, wspartej multimedialnymi systemami zarządzania zwiedzaniem.

Efektem realizacji projektu będzie aktywna promocja i ochrona spuścizny Fryderyka Chopina jako znaczącego elementu dziedzictwa narodowego Polski oraz zachowanie w dobrym stanie Zamku Ostrogskich, obiektu wpisanego do rejestru zabytków, uznanego przez Prezydenta RP za Pomnik Historii.

 

***

Muzeum biograficzne Fryderyka Chopina w Warszawie

Pałac Ostrogskich - siedziba Muzeum Fryderyka Chopina.

 

***

Muzeum biograficzne Fryderyka Chopina w Warszawie

Interaktywne wyposażenie muzeum ułatwia zapoznanie z dorobkiem kompozytora.

 

***

Muzeum biograficzne Fryderyka Chopina w Warszawie

 

***

Muzeum biograficzne Fryderyka Chopina w Warszawie

 

 

 

Czytaj także
Polecane galerie