Nie zaostrzą regulacji


Propozycja zaostrzenia regulacji w obrębie gazu łupkowego została odrzucona. Po trwających dwa miesiąc negocjacjach odrzucono kontrowersyjne przepisy.

Trudne negocjacje międzyinstytucjonalne w obrębie gazu łupkowego trwały ponad dwa miesiące. W tym czasie uzyskano ocenę środowiskową wydobycia. Parlament Europejski w październiku przegłosował sprawozdanie ws projektu nowelizacji dyrektywy o ocenia oddziaływania inwestycji łupkowych na środowisko. Główną zmianą w przepisach było wprowadzenie obowiązkowej pełnej oceny środowiskowej już podczas poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego. Zdaniem przeciwników takie przepisy zwiększyłyby drastycznie koszty inwestycji, a także wydłużyłyby procesy administracyjne. Nowe regulacje mogłyby odstraszyć inwestorów - Sprawozdawca nie miał wystarczająco silnych argumentów. Poprawka ta została przegłosowana minimalną większością głosów. Poza tym podczas głosowania doszło do złamania procedur, przeciwko czemu złożyłem formalny protest w tej sprawie - mówił Bogusław Sonik, europoseł.

Po głosowaniu PE projekt został przekazany do negocjacji pomiędzy Parlamentem, Radą i Komisją. Polsce w Radzie udało się dzięki większości zablokować regulacje. Wczoraj zakończył się proces negocjacji odrzuceniem poprawek - Próbne odwierty nigdy nie były objęte oceną środowiskową, ze względu na brak naukowych dowodów. Negocjatorzy podjęli słuszną decyzję, nie utrudniając rozwoju tego nowego i tak potrzebnego źródła energii i nie stawiając niepotrzebnych administracyjnych przeszkód inwestorom - dodał europoseł Bogusław Sonik. Jednak sprawozdanie wróci do PE do komisji środowiska, która będzie nad nim głosować w styczniu 2014 r.

O przyszłości gazu łupkowego debatowano, również podczas VIII Forum Energetycznego w Sopocie. Największe kontrowersje niesie wykorzystanie substancji chemicznych w procesie wydobycia gazu łupkowego. Jak twierdzą inwestorzy gaz łupkowy może być bardzo istotną częścią mixu energetycznego w Europie. Dlatego polityka energetyczna winna wspierać odpowiedzialne poszukiwanie i wydobycie znacznych złóż gazu - Bazując na naszym doświadczeniu na różnych rynkach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, zachęcamy do przyjęcia najwyższych standardów podczas przygotowywania do odwiertu, montażu obudowy i dowiercenia się do złóż, w procesach zarządzania chemikaliami i stratami wody za pomocą odpowiednich regulacji. W naszej ocenie, takie podejście do procesu wydobycia gazu łupkowego może przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Proces pozyskiwania gazu łupkowego musi być prowadzony z poszanowaniem obaw społecznych dotyczących bezpieczeństwa odwiertów, ochrony zasobów wodnych, uzdatniania wód pozyskiwanych w procesach wydobywczych, użytkowania gruntów oraz niedogodności dla lokalnych społeczności. Kwestie te powinny być poruszane w sposób otwarty i transparenty - powiedział Robert Stankiewicz, Prezes Zarządu Dow Polska.

Dostawca chemikaliów podkreślał, że głównym celem branży powinno być znalezienie najlepszych rozwiązań i rozwinięcie standardowych dokumentów bezpieczeństwa chemicznego dla szczelinowania hydraulicznego opartego o rozporządzenie REACH. Istotna jest, również pełna jawność użytych chemikaliów w obrębie wydobycia gazu -Naszym zdaniem, współpraca między różnymi stronami procesu wydobywania gazu łupkowego powinna prowadzić do opartego o fakty dialogu ze społeczeństwem. Jest to bardzo ważny aspekt, który wpływa na rozwój technologii gazu łupkowego w Europie, gdzie szacuje się, że występują znaczące zasoby gazu łupkowego na skalę globalną - mówił Stankiewicz.

Źródło: boguslawsonik.pl/ Informacja prasowa Dow

Magdalena Pachura

gaz, inwestycje, gospodarka, wzrost gospodarczy, paliwa, przemysł, wydobycie, Komisja Europejska, ochrona środowiska, parlament europejski, innowacje, informacje, chemikalia, aktualności, gaz łupkowy, środowisko naturalne, rada unii europejskiej, energia-pl.pl, badania sejsmiczne, szczelinowanie hydrauliczne, ocena środowiskowa, viii forum energetyczne
Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie