Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

1 grudnia  2008 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmodyfikowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W zmodyfikowanej wersji dokumentu dokonano dokładnego przeglądu załącznika nr 2 zawierającego opis procedur oceny i wyboru projektów. W ten sposób doprecyzowano zapisy, które jak wykazała procedura odwoławcza w ramach już ogłoszonych konkursów, budziły wątpliwości.

Zmiany objęły również uzupełnienie: katalogu beneficjentów dla niektórych działań, typów projektów oraz poziomów dofinansowania Pozostałe zmiany dotyczą aktualizacji zapisów linii demarkacyjnej, pomocy publicznej oraz zestawienia wskaźników.

Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami została zamieszczona w dziale Dokumenty
 
 
 
 
Czytaj także
Polecane galerie