Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

24 stycznia 2012 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmiany do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.8). Nowa wersja dokumentu uwzględnia zmiany, jakie zostały przyjęte przez Komisję Europejską decyzją K(2011)9376 z 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Programu Infrastruktura i Środowisko, realokacje środków UE pomiędzy działaniami w obrębie Priorytetów IV, VII i IX oraz inne zmiany o charakterze aktualizacyjnym i doprecyzowującym. 

Zabacz więcej:

Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami Odsyłacz

 

Czytaj także
Polecane galerie