Nowy wzór wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nowy wzór wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

26 stycznia 2010 r. zatwierdzono Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, które wchodzą w życie 2 lutego 2010 r.

Dotychczas wzór wniosku o płatność stanowił załącznik do Wytycznych w zakresie sprawozdawczości Programu Infrastruktura i Środowisko. Obecnie wzór wniosku o płatność oraz instrukcja jego wypełniania regulowany jest odrębnym dokumentem, tj. Zaleceniami w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zalecenia zostały opracowane w oparciu o horyzontalne Wytyczne do sprawozdawczości, których aktualizacja wprowadziła szereg zmian do wzoru wniosku o płatność.

Ponadto Zalecenia uwzględniają część zmian wnioskowanych przez instytucje zaangażowane w realizacje Programu Infrastruktura i Środowisko oraz nowelizację ustawy o finansach publicznych.

Nowy wzór wniosku o płatność jest bardziej przejrzysty, a instrukcja jego wypełniania bardziej zrozumiała.

Dokumenty znajdują się w zakładce wzory dokumentów  

 

 

 

Czytaj także
Polecane galerie