Opublikowano nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

Opublikowano nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

4 lutego 2013 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów (wersja 3.12) zawiera następujące zmiany:

Priorytet XI:

W Priorytecie XI Kultura i dziedzictwo kulturowe z Działania 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym przeniesiono ok. 9,76 mln euro do Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym oraz 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego (odpowiednio ok. 9,06 mln euro oraz ok. 0,70 mln euro). Proponowany kierunek i skala zmian wynika z przeprowadzonej oceny możliwości absorpcyjnych w ramach poszczególnych działań, ograniczając w ten sposób ryzyko braku pełnego wykorzystania w sektorze kultury dostępnej alokacji.

Załącznik nr 2 Organizacja systemu oceny i wyboru projektów:

Do zmienionej ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. dostosowano zapisy załącznika nr 2 Organizacja systemu oceny i wyboru projektów dotyczące terminów i doręczeń w ramach systemu wyboru i oceny projektów.

Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami została opublikowana w zakładce Dokumenty i wytyczne Strona otwiera się w nowym oknie

Archiwalne wersje dokumentów zostały przeniesione do działu Archiwum Strona otwiera się w nowym oknie 

Czytaj także
Polecane galerie